My Aloha
Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động, phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bình Thuận năm 2020
Cuộc thi dành cho cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh
bắt đầu

00h05

28/05/2020

kết thúc

23h55

17/06/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

3,310 thí sinh đăng ký
 • 1
  632 thí sinh tại LĐLĐ TP Phan Thiết
 • 2
  603 thí sinh tại LĐLĐ Bắc Bình
 • 3
  398 thí sinh tại CĐN Giáo Dục
 • 4
  311 thí sinh tại LĐLĐ Tánh Linh
 • 5
  267 thí sinh tại LĐLĐ Hàm Thuận Bắc
 • 6
  185 thí sinh tại Công Đoàn Viên Chức
 • 7
  182 thí sinh tại CĐN Giao thông Vận tải
 • 8
  164 thí sinh tại LĐLĐ Đức Linh
 • 9
  143 thí sinh tại CĐCS các Doanh Nghiệp TW trên địa bàn tỉnh
 • 10
  135 thí sinh tại LĐLĐ Tuy Phong
 • 11
  103 thí sinh tại LĐLĐ Phú Quý
 • 12
  49 thí sinh tại LĐLĐ Hàm Tân
 • 13
  40 thí sinh tại LĐLĐ Hàm Thuận Nam
 • 14
  34 thí sinh tại CĐ các Khu Công nghiệp
 • 15
  17 thí sinh tại CĐN Y tế
 • 16
  17 thí sinh tại CĐN Xây Dựng
 • 17
  13 thí sinh tại LĐLĐ Thị xã LaGi
 • 18
  12 thí sinh tại CĐN Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
 • Xem thêm
5,940 thí sinh đã thi
 • 1
  1,061 thí sinh tại LĐLĐ Bắc Bình
 • 2
  1,036 thí sinh tại LĐLĐ TP Phan Thiết
 • 3
  671 thí sinh tại CĐN Giáo Dục
 • 4
  591 thí sinh tại LĐLĐ Tánh Linh
 • 5
  570 thí sinh tại LĐLĐ Hàm Thuận Bắc
 • 6
  507 thí sinh tại CĐN Giao thông Vận tải
 • 7
  284 thí sinh tại Công Đoàn Viên Chức
 • 8
  267 thí sinh tại LĐLĐ Đức Linh
 • 9
  233 thí sinh tại CĐCS các Doanh Nghiệp TW trên địa bàn tỉnh
 • 10
  227 thí sinh tại LĐLĐ Tuy Phong
 • 11
  147 thí sinh tại LĐLĐ Phú Quý
 • 12
  101 thí sinh tại LĐLĐ Hàm Tân
 • 13
  74 thí sinh tại CĐ các Khu Công nghiệp
 • 14
  61 thí sinh tại LĐLĐ Hàm Thuận Nam
 • 15
  34 thí sinh tại CĐN Xây Dựng
 • 16
  26 thí sinh tại CĐN Y tế
 • 17
  25 thí sinh tại LĐLĐ Thị xã LaGi
 • 18
  22 thí sinh tại CĐN Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
 • Xem thêm
 • 1
  Thomnguyen
  CĐ các Khu Công nghiệp

Thông báo ban tổ chức

Thứ tư, 13/05/2020

Tài liệu Cuộc thi

Thứ tư, 13/05/2020

Thể lệ Cuộc thi

thống kê
3,310

Lượt đăng ký

5,940

Lượt thi

Đăng ký nhanh: