My Aloha

Đơn vị tài trợ

Số lượng thí sinh đăng ký

 • 1
  905 thí sinh tại Huyện đoàn Nhơn Trạch
 • 2
  373 thí sinh tại Huyện đoàn Xuân Lộc
 • 3
  314 thí sinh tại Huyện đoàn Định Quán
 • 4
  102 thí sinh tại Huyện đoàn Trảng Bom
 • 5
  72 thí sinh tại Thành đoàn Biên Hòa
 • 6
  52 thí sinh tại Đoàn trường ĐH Công nghệ Miền Đông
 • 7
  50 thí sinh tại Đoàn khối các Cơ quan tỉnh
 • 8
  32 thí sinh tại Huyện đoàn Vĩnh Cửu
 • 9
  31 thí sinh tại Đoàn thanh niên Công an tỉnh
 • 10
  30 thí sinh tại Thành đoàn Long Khánh
 • 11
  29 thí sinh tại Huyện đoàn Tân Phú
 • 12
  25 thí sinh tại Đoàn trường Đại học Đồng Nai
 • 13
  24 thí sinh tại Huyện đoàn Thống Nhất
 • 14
  17 thí sinh tại Huyện đoàn Cẩm Mỹ
 • 15
  14 thí sinh tại Đoàn thanh niên Tổng công ty Cao su Đồng Nai
 • 16
  9 thí sinh tại Đoàn trường Đại học công nghệ Đồng Nai
 • 17
  8 thí sinh tại Huyện đoàn Cẩm Mỹ
 • 18
  7 thí sinh tại Đoàn trường Đại học Lâm nghiệp (cơ sở 2)
 • 19
  6 thí sinh tại Đoàn trường CĐ Kỹ thuật Đồng Nai
 • 20
  5 thí sinh tại Huyện đoàn Long Thành
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Số lượt thí sinh đã thi

 • 1
  912 lượt thi tại Huyện đoàn Nhơn Trạch
 • 2
  466 lượt thi tại Huyện đoàn Định Quán
 • 3
  375 lượt thi tại Huyện đoàn Xuân Lộc
 • 4
  131 lượt thi tại Huyện đoàn Trảng Bom
 • 5
  88 lượt thi tại Thành đoàn Biên Hòa
 • 6
  61 lượt thi tại Đoàn trường ĐH Công nghệ Miền Đông
 • 7
  60 lượt thi tại Đoàn khối các Cơ quan tỉnh
 • 8
  50 lượt thi tại Huyện đoàn Tân Phú
 • 9
  42 lượt thi tại Huyện đoàn Thống Nhất
 • 10
  39 lượt thi tại Thành đoàn Long Khánh
 • 11
  37 lượt thi tại Huyện đoàn Vĩnh Cửu
 • 12
  36 lượt thi tại Đoàn thanh niên Công an tỉnh
 • 13
  28 lượt thi tại Đoàn trường Đại học Đồng Nai
 • 14
  25 lượt thi tại Huyện đoàn Cẩm Mỹ
 • 15
  19 lượt thi tại Đoàn thanh niên Tổng công ty Cao su Đồng Nai
 • 16
  17 lượt thi tại Đoàn trường Đại học công nghệ Đồng Nai
 • 17
  10 lượt thi tại Đoàn trường CĐ Kỹ thuật Đồng Nai
 • 18
  10 lượt thi tại Huyện đoàn Cẩm Mỹ
 • 19
  7 lượt thi tại Đoàn trường Đại học Lâm nghiệp (cơ sở 2)
 • 20
  5 lượt thi tại Huyện đoàn Long Thành
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Xếp hạng thí sinh

 • Chưa có kết quả thi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
Xem thêm

Thống kê tổng

 • 2,122
  Tổng lượt đăng ký
 • 2,438
  Tổng lượt thi

Thông tin liên hệ

Nguyễn Thanh Quang

Địa chỉ:
Tel: 0396228105
Email: bantuyengiaotddn@gmail.com

Đăng ký nhanh:

Hướng dẫn khi không nhận được e-mail dự thi