My Aloha
TÌM HIỂU VÀ PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH NCOVID-19
bắt đầu

09h00

27/03/2020

kết thúc

23h00

27/03/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

77 thí sinh đăng ký
 • 1
  19 thí sinh tại Trường TH Võ Nguyên Giáp
 • 2
  12 thí sinh tại Trường MN 2-9
 • 3
  10 thí sinh tại Trường THCS Nguyễn Gia Thiều
 • 4
  9 thí sinh tại Trường TH Hải Nam
 • 5
  7 thí sinh tại Khu phố 5
 • 6
  6 thí sinh tại Khu phố 4
 • 7
  6 thí sinh tại Khu phố 1
 • 8
  5 thí sinh tại Trường MN Phước Thắng
 • 9
  2 thí sinh tại Khu phố 3
 • 10
  1 thí sinh tại Khu phố 2
 • Xem thêm
77 thí sinh đã thi
 • 1
  20 thí sinh tại Trường TH Võ Nguyên Giáp
 • 2
  11 thí sinh tại Trường MN 2-9
 • 3
  10 thí sinh tại Trường THCS Nguyễn Gia Thiều
 • 4
  9 thí sinh tại Trường TH Hải Nam
 • 5
  6 thí sinh tại Khu phố 4
 • 6
  6 thí sinh tại Khu phố 5
 • 7
  6 thí sinh tại Khu phố 1
 • 8
  5 thí sinh tại Trường MN Phước Thắng
 • 9
  2 thí sinh tại Khu phố 3
 • 10
  2 thí sinh tại Khu phố 2
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi
thống kê
77

Lượt đăng ký

77

Lượt thi

Đăng ký nhanh: