My Aloha
Tìm hiểu truyền thống Đội
Đối tượng: Toàn bộ đội viên trường THCS Phước Thắng Nội dung-hình thức: Cuộc thi trực tuyến được tổ chức theo hình thức thi trực tuyến, đề gồm 20 câu
bắt đầu

00h00

05/05/2021

kết thúc

23h55

10/05/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

1,072 thí sinh đăng ký
1,061 thí sinh đã thi
  • Chưa có kết quả thi

Tin tức

thống kê
1,072

Lượt đăng ký

1,061

Lượt thi

Đăng ký nhanh: