My Aloha
TÌM HIỂU THÂN THẾ VÀ SỰ NGHIỆP CÁCH MẠNG CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
Cuộc thi diễn ra trong 30 ngày từ ngày 15 tháng 6 đến ngày 15 tháng 7 năm 2021. Thí sinh có nhiều câu trả lời đúng và nhanh nhất sẽ dành chiến thắng
bắt đầu

00h00

15/06/2021

kết thúc

00h00

15/07/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

73 lượt đăng ký
 • 1
  16 thí sinh tại Phòng y tế
 • 2
  14 thí sinh tại Khu PHSK 2
 • 3
  12 thí sinh tại Khu PHSK 1
 • 4
  11 thí sinh tại Khu TNCC 1
 • 5
  5 thí sinh tại Khu TNCC 2
 • 6
  4 thí sinh tại Đội Tự nguyện
 • 7
  4 thí sinh tại Phòng tài chính kế hoạch
 • 8
  2 thí sinh tại Khu PHSK 3
 • 9
  2 thí sinh tại Đội Phục vụ đời sống
 • 10
  1 thí sinh tại Phòng Giáo dục Tư vấn
 • 11
  1 thí sinh tại Đội Bảo vệ
 • 12
  1 thí sinh tại Phòng Tổ chức Hành chính
 • Xem thêm
73 lượt dự thi
 • 1
  16 thí sinh tại Phòng y tế
 • 2
  14 thí sinh tại Khu PHSK 2
 • 3
  12 thí sinh tại Khu PHSK 1
 • 4
  11 thí sinh tại Khu TNCC 1
 • 5
  5 thí sinh tại Khu TNCC 2
 • 6
  4 thí sinh tại Phòng tài chính kế hoạch
 • 7
  4 thí sinh tại Đội Tự nguyện
 • 8
  2 thí sinh tại Đội Phục vụ đời sống
 • 9
  2 thí sinh tại Khu PHSK 3
 • 10
  1 thí sinh tại Phòng Giáo dục Tư vấn
 • 11
  1 thí sinh tại Đội Bảo vệ
 • 12
  1 thí sinh tại Phòng Tổ chức Hành chính
 • Xem thêm
 • 1
  Bùi Văn Tín
  Phòng y tế
 • 2
  Dương Tấn Thành
  Phòng y tế
 • 3
  Mai Tấn Lộc
  Phòng y tế
 • 4
  Tung
  Phòng y tế
 • 5
  Nguyễn Ngọc Nghĩa
  Phòng y tế
 • 6
  Nguyễn Minh Tú
  Phòng y tế
 • 7
  Nghiêm Quang Thành
  Phòng y tế
 • 8
  Tran Minh Phuong
  Đội Tự nguyện
 • 9
  Phạm Xuân Chiến
  Đội Bảo vệ
 • 10
  Hoàng Thị Hoài
  Phòng y tế
 • 11
  Trần Thị Thạnh Trị
  Khu TNCC 2
 • 12
  Nông Văn Vinh
  Khu TNCC 2
 • 13
  Hoàng Thị Vân
  Phòng y tế
 • 14
  Truong Minh Thảo
  Đội Phục vụ đời sống
 • 15
  Dương Lục
  Khu PHSK 1
 • 16
  Lê Văn Vọng
  Khu TNCC 2
 • 17
  Vũ Văn Quyền
  Khu PHSK 2
 • 18
  Thang Ho Duc
  Phòng y tế
 • 19
  Nguyễn Văn Quyết
  Khu PHSK 1
 • 20
  Phạm Bá Tuấn
  Khu PHSK 3
 • Xem thêm

Tin tức

thống kê
73

Lượt đăng ký

73

Lượt thi

Đăng ký nhanh: