banner
"Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng" trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2021
bắt đầu

21h00

11/11/2021

kết thúc

17h00

11/12/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

19343
Lượt đăng kí
 • 1 4,320 thí sinh tại Thành phố Ngã Bảy
 • 2 4,080 thí sinh tại Huyện Châu Thành A
 • 3 2,526 thí sinh tại Thành phố Vị Thanh
 • 4 1,635 thí sinh tại Huyện Phụng Hiệp
 • 5 1,541 thí sinh tại Sở Giáo dục và Đào tạo
 • 6 1,321 thí sinh tại Huyện Vị Thủy
 • 7 858 thí sinh tại Huyện Châu Thành
 • 8 512 thí sinh tại Ban Dân tộc
 • 9 475 thí sinh tại Huyện Long Mỹ
 • 10 363 thí sinh tại Công an tỉnh
 • 11 243 thí sinh tại Thị xã Long Mỹ
 • 12 224 thí sinh tại Tỉnh đoàn Hậu Giang
 • 13 137 thí sinh tại Tỉnh ủy Hậu Giang
 • 14 110 thí sinh tại Báo Hậu Giang
 • 15 103 thí sinh tại Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn
 • 16 64 thí sinh tại Ban Quản lý KCN và ứng dụng CNC
 • 17 59 thí sinh tại Đài Phát thanh và Truyền hình
 • 18 57 thí sinh tại Cục Thống kê
 • 19 56 thí sinh tại Sở Y tế
 • 20 50 thí sinh tại Liên đoàn Lao động tỉnh
 • 21 47 thí sinh tại Sở Thông tin và Truyền thông
 • 22 46 thí sinh tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 • 23 40 thí sinh tại Bảo hiểm xã hội
 • 24 34 thí sinh tại BQLDAĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp
 • 25 31 thí sinh tại Sở Giao thông vận tải
 • 26 30 thí sinh tại Hội Nông dân tỉnh Hậu Giang
 • 27 29 thí sinh tại Sở Tư pháp
 • 28 28 thí sinh tại Ngân Hàng Nhà nước - Chi nhánh tỉnh Hậu Giang
 • 29 26 thí sinh tại Ban Quản lý các KCN
 • 30 25 thí sinh tại Viện kiểm sát nhân dân tỉnh
 • 31 24 thí sinh tại Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình GT & NN
 • 32 21 thí sinh tại Sở Tài chính
 • 33 19 thí sinh tại Sở Khoa học và Công nghệ
 • 34 18 thí sinh tại Trường Cao đẳng cộng đồng Hậu Giang
 • 35 18 thí sinh tại Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng
 • 36 17 thí sinh tại Đoàn đại biểu Quốc hội - Hội đồng nhân dân tỉnh
 • 37 15 thí sinh tại Thư viện tỉnh
 • 38 12 thí sinh tại Sở Tài nguyên và Môi trường
 • 39 12 thí sinh tại Sở Lao động - Thương binh và xã hội
 • 40 10 thí sinh tại Sở Công thương
 • 41 10 thí sinh tại Trường chính trị tỉnh
 • 42 10 thí sinh tại Sở Nội vụ
 • 43 8 thí sinh tại Cục thuế tỉnh
 • 44 8 thí sinh tại Hội Luật gia
 • 45 6 thí sinh tại Sở Kế hoạch - Đầu tư
 • 46 6 thí sinh tại Ban An toàn giao thông
 • 47 5 thí sinh tại Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh
 • 48 5 thí sinh tại Sở Xây dựng
 • 49 5 thí sinh tại Thanh tra tỉnh
 • 50 5 thí sinh tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
 • 51 4 thí sinh tại Kho bạc Nhà nước
 • 52 4 thí sinh tại Trường Cao đẳng Luật Miền Nam
 • 53 4 thí sinh tại Hội Chữ Thập Đỏ
 • 54 4 thí sinh tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hậu Giang
 • 55 3 thí sinh tại Tòa án nhân dân tỉnh
 • 56 3 thí sinh tại Liên minh hợp tác xã
 • 57 3 thí sinh tại Hội Cựu chiến binh
 • 58 2 thí sinh tại Ban Dân vận Tỉnh ủy
 • 59 2 thí sinh tại UBMTTQVN tỉnh
 • 60 2 thí sinh tại Cục Thi hành án dân sự
 • 61 2 thí sinh tại Công ty điện lực Hậu Giang
 • 62 1 thí sinh tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy
 • 63 1 thí sinh tại Ban Nội chính Tỉnh ủy
 • 64 1 thí sinh tại Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
 • 65 1 thí sinh tại Văn phòng điều phối Chương trình MTQG Xây dựng NTM tỉnh
 • 66 1 thí sinh tại Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị tỉnh
 • 67 1 thí sinh tại Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh
Xem thêm
19905