banner
"Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng" trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2021
bắt đầu

21h00

11/11/2021

kết thúc

17h00

11/12/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

17944
Lượt đăng kí
 • 1 4,320 thí sinh tại Thành phố Ngã Bảy
 • 2 4,080 thí sinh tại Huyện Châu Thành A
 • 3 2,526 thí sinh tại Thành phố Vị Thanh
 • 4 1,635 thí sinh tại Huyện Phụng Hiệp
 • 5 1,541 thí sinh tại Sở Giáo dục và Đào tạo
 • 6 1,321 thí sinh tại Huyện Vị Thủy
 • 7 858 thí sinh tại Huyện Châu Thành
 • 8 512 thí sinh tại Ban Dân tộc
 • 9 475 thí sinh tại Huyện Long Mỹ
 • 10 363 thí sinh tại Công an tỉnh
Xem thêm
45078
Lượt dự thi
 • 1 13,803 thí sinh tại Thành phố Ngã Bảy
 • 2 9,593 thí sinh tại Huyện Châu Thành A
 • 3 5,836 thí sinh tại Thành phố Vị Thanh
 • 4 3,081 thí sinh tại Huyện Phụng Hiệp
 • 5 3,040 thí sinh tại Huyện Vị Thủy
 • 6 2,883 thí sinh tại Sở Giáo dục và Đào tạo
 • 7 1,825 thí sinh tại Huyện Châu Thành
 • 8 962 thí sinh tại Huyện Long Mỹ
 • 9 824 thí sinh tại Ban Dân tộc
 • 10 684 thí sinh tại Công an tỉnh
Xem thêm