banner
bắt đầu

00h00

01/10/2021

kết thúc

23h59

30/10/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

1804
Lượt đăng kí
 • 1 253 thí sinh tại Thị trấn Đồng Văn
 • 2 104 thí sinh tại Xã Lũng Cú
 • 3 101 thí sinh tại Xã Thài Phìn Tủng
 • 4 97 thí sinh tại Xã Sà Phìn
 • 5 94 thí sinh tại Xã Sủng Là
 • 6 93 thí sinh tại Xã Lũng Táo
 • 7 88 thí sinh tại Xã Sảng Tủng
 • 8 86 thí sinh tại Xã Sính Lủng
 • 9 86 thí sinh tại Xã Má Lé
 • 10 85 thí sinh tại Xã Lũng Thầu
 • 11 85 thí sinh tại Xã Lũng Phìn
 • 12 84 thí sinh tại Xã Phố Là
 • 13 74 thí sinh tại Thị trấn Phó Bảng
 • 14 70 thí sinh tại Xã Tả Lủng
 • 15 65 thí sinh tại Khối Văn hóa - Xã Hội
 • 16 64 thí sinh tại Xã Vần Chải
 • 17 63 thí sinh tại Xã Phố Cáo
 • 18 61 thí sinh tại Xã Hố Quáng Phìn
 • 19 59 thí sinh tại Xã Sủng Trái
 • 20 33 thí sinh tại Xã Tả Phìn
Xem thêm
1652
Lượt dự thi
 • 1 232 thí sinh tại Thị trấn Đồng Văn
 • 2 97 thí sinh tại Xã Lũng Cú
 • 3 95 thí sinh tại Xã Thài Phìn Tủng
 • 4 87 thí sinh tại Xã Sà Phìn
 • 5 84 thí sinh tại Xã Lũng Táo
 • 6 81 thí sinh tại Xã Lũng Thầu
 • 7 81 thí sinh tại Xã Sính Lủng
 • 8 80 thí sinh tại Xã Má Lé
 • 9 80 thí sinh tại Xã Phố Là
 • 10 79 thí sinh tại Xã Sủng Là
 • 11 78 thí sinh tại Xã Lũng Phìn
 • 12 77 thí sinh tại Xã Sảng Tủng
 • 13 69 thí sinh tại Thị trấn Phó Bảng
 • 14 61 thí sinh tại Khối Văn hóa - Xã Hội
 • 15 59 thí sinh tại Xã Tả Lủng
 • 16 58 thí sinh tại Xã Phố Cáo
 • 17 58 thí sinh tại Xã Hố Quáng Phìn
 • 18 57 thí sinh tại Xã Vần Chải
 • 19 54 thí sinh tại Xã Sủng Trái
 • 20 31 thí sinh tại Xã Tả Phìn
Xem thêm
 • 1Lý Mai Trang
 • 2Hoàng Anh Tuấn
 • 3nguyen linh
 • 4Quang Cung
 • 5sinh hoang
 • 6Ngô Thúy Thân
 • 7Lù Văn Chuyên
 • 8Vừ Mí Phứ
 • 9Hongnhung Vu
 • 10Lù Mí Chính
 • 11Nguyễn Văn Toại
 • 12Lầu Mí Chơ
 • 13Củng Phủ Sùng
 • 14Lap Pham Quoc
 • 15Nguyễn Kim Dũng
 • 16Dù Văn Nguyên
 • 17Tuyên trần thị kim
 • 18Đào Thị Thanh Hoa
 • 19phương dào minh
 • 20Mai Phuc
Xem thêm
 • 1Lý Mai Trang
 • 2Hà Thị Việt
 • 3Hoàng Anh Tuấn
 • 4nguyen linh
 • 5Quang Cung
 • 6sinh hoang
 • 7Ngô Thúy Thân
 • 8Vinh Cung
 • 9Lù Văn Chuyên
 • 10Nguyễn Duyên
 • 11Vừ Mí Phứ
 • 12Hongnhung Vu
 • 13Lù Mí Chính
 • 14Nguyễn Văn Toại
 • 15Giàng Mí Say
 • 16Trương Văn Duẩn
 • 17Lầu Mí Chơ
 • 18Củng Phủ Sùng
 • 19Hà Thị Việt
 • 20Lap Pham Quoc
Xem thêm