banner
"Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống dịch bệnh Covid-19" trên địa bàn huyện Đồng Văn
bắt đầu

00h00

01/10/2021

kết thúc

23h59

30/10/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

2470
Lượt đăng kí
 • 1 367 thí sinh tại Thị trấn Đồng Văn
 • 2 144 thí sinh tại Xã Phố Cáo
 • 3 142 thí sinh tại Xã Sà Phìn
 • 4 137 thí sinh tại Xã Tả Phìn
 • 5 124 thí sinh tại Xã Sủng Trái
 • 6 121 thí sinh tại Xã Sủng Là
 • 7 120 thí sinh tại Xã Lũng Cú
 • 8 112 thí sinh tại Xã Thài Phìn Tủng
 • 9 107 thí sinh tại Thị trấn Phó Bảng
 • 10 99 thí sinh tại Xã Vần Chải
 • 11 96 thí sinh tại Xã Sính Lủng
 • 12 96 thí sinh tại Xã Má Lé
 • 13 91 thí sinh tại Khối Văn hóa - Xã Hội
 • 14 90 thí sinh tại Xã Lũng Táo
 • 15 88 thí sinh tại Xã Phố Là
 • 16 88 thí sinh tại Xã Lũng Thầu
 • 17 81 thí sinh tại Xã Lũng Phìn
 • 18 79 thí sinh tại Xã Sảng Tủng
 • 19 76 thí sinh tại Xã Hố Quáng Phìn
 • 20 68 thí sinh tại Xã Tả Lủng
 • 21 43 thí sinh tại Khối Nội chính
 • 22 30 thí sinh tại Khối sản xuất nông - Lâm nghiệp
 • 23 25 thí sinh tại Khối kinh tế tổng hợp
 • 24 25 thí sinh tại Khối Các Ban Xây dựng Đảng
 • 25 21 thí sinh tại Khối Đoàn thể
Xem thêm
14961