My Aloha
Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân
bắt đầu

00h00

30/04/2021

kết thúc

00h00

20/05/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

83 thí sinh đăng ký
 • 1
  40 thí sinh tại Đơn vị khác
 • 2
  12 thí sinh tại Công đoàn cơ sở UBND phường
 • 3
  8 thí sinh tại Khu phố 3
 • 4
  6 thí sinh tại Đoàn TNCS HCM phường
 • 5
  4 thí sinh tại Hội Liên hiệp Phụ nữ phường
 • 6
  4 thí sinh tại Ủy ban MTTQ Việt Nam phường
 • 7
  3 thí sinh tại Khu phố 4
 • 8
  2 thí sinh tại Hội Cựu chiến binh phường
 • 9
  2 thí sinh tại Hội Nông dân phường
 • 10
  2 thí sinh tại Khu phố 1
 • Xem thêm
766 thí sinh đã thi
 • 1
  522 thí sinh tại Đơn vị khác
 • 2
  93 thí sinh tại Khu phố 3
 • 3
  50 thí sinh tại Ủy ban MTTQ Việt Nam phường
 • 4
  44 thí sinh tại Công đoàn cơ sở UBND phường
 • 5
  33 thí sinh tại Đoàn TNCS HCM phường
 • 6
  9 thí sinh tại Hội Cựu chiến binh phường
 • 7
  7 thí sinh tại Hội Liên hiệp Phụ nữ phường
 • 8
  3 thí sinh tại Khu phố 4
 • 9
  3 thí sinh tại Khu phố 1
 • 10
  2 thí sinh tại Hội Nông dân phường
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi

Tin tức

thống kê
83

Lượt đăng ký

766

Lượt thi

Đăng ký nhanh: