My Aloha
TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NK 2021 - 2026
CUỘC THI DIỄN RA TỪ NGÀY 14/4/2021 ĐẾN NGÀY 27/4/2021
bắt đầu

09h00

14/04/2021

kết thúc

10h00

27/04/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

52 thí sinh đăng ký
51 thí sinh đã thi
  • Chưa có kết quả thi

Tin tức

thống kê
52

Lượt đăng ký

51

Lượt thi

Đăng ký nhanh: