My Aloha

Đơn vị tài trợ

Số lượng thí sinh đăng ký

 • 1
  187 thí sinh tại K.J VINA
 • 2
  80 thí sinh tại UBI VINA 3
 • 3
  43 thí sinh tại VASTCO GARMENTS VN
 • 4
  37 thí sinh tại DAE SEUNG-SGN
 • 5
  10 thí sinh tại GREEN VINA
 • 6
  9 thí sinh tại HOSANNA
 • 7
  8 thí sinh tại SARAH
 • 8
  8 thí sinh tại LEADER ONE
 • 9
  8 thí sinh tại POONG IN VINA
 • 10
  7 thí sinh tại NB NAM PHƯƠNG
 • 11
  7 thí sinh tại KEUM DAM VINA
 • 12
  5 thí sinh tại THINK ONE GARMENT
 • 13
  5 thí sinh tại NGÂN HẢI
 • 14
  4 thí sinh tại THE COTTON SHOP
 • 15
  3 thí sinh tại TAE YOUNG VINA
 • 16
  3 thí sinh tại KEUM KWANG VINA
 • 17
  3 thí sinh tại MAY THÊU WINNING
 • 18
  2 thí sinh tại Thương mại XNK K2
 • 19
  2 thí sinh tại POONG IN VINA 4
 • 20
  2 thí sinh tại Y & K
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Số lượt thí sinh đã thi

 • 1
  505 lượt thi tại K.J VINA
 • 2
  223 lượt thi tại UBI VINA 3
 • 3
  119 lượt thi tại VASTCO GARMENTS VN
 • 4
  105 lượt thi tại DAE SEUNG-SGN
 • 5
  25 lượt thi tại HOSANNA
 • 6
  22 lượt thi tại LEADER ONE
 • 7
  21 lượt thi tại KEUM DAM VINA
 • 8
  19 lượt thi tại GREEN VINA
 • 9
  15 lượt thi tại POONG IN VINA
 • 10
  13 lượt thi tại NB NAM PHƯƠNG
 • 11
  12 lượt thi tại SARAH
 • 12
  11 lượt thi tại NGÂN HẢI
 • 13
  8 lượt thi tại THINK ONE GARMENT
 • 14
  5 lượt thi tại MAY THÊU WINNING
 • 15
  5 lượt thi tại POONG IN VINA 4
 • 16
  5 lượt thi tại KEUM KWANG VINA
 • 17
  5 lượt thi tại Y & K
 • 18
  4 lượt thi tại KITTENISH KNITTING VN
 • 19
  4 lượt thi tại THE COTTON SHOP
 • 20
  4 lượt thi tại SEHWA VINA
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Xếp hạng thí sinh

 • Chưa có kết quả thi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
Xem thêm

Thống kê tổng

 • 458
  Tổng lượt đăng ký
 • 1,161
  Tổng lượt thi

Thông tin liên hệ

Nguyen Huy Vu

Địa chỉ:
Tel: 0918435948
Email: 5846619446785935620@zalo.me

Đăng ký nhanh: