banner
TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ AN TOÀN GIAO THÔNG
bắt đầu

08h00

15/06/2022

kết thúc

17h00

15/07/2022

cuộc thi sẽ kết thúc trong

9001
Lượt đăng kí
 • 1 1,848 thí sinh tại Các đơn vị khác
 • 2 1,470 thí sinh tại Ủy ban nhân dân thành phố Ngã Bảy
 • 3 1,129 thí sinh tại Sở giáo dục và Đào tạo
 • 4 948 thí sinh tại Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành A
 • 5 585 thí sinh tại Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang
 • 6 563 thí sinh tại Ủy ban nhân dân huyện Long Mỹ
 • 7 558 thí sinh tại Ủy ban nhân dân thị xã Long Mỹ
 • 8 460 thí sinh tại Ủy ban nhân dân huyện Phụng Hiệp
 • 9 393 thí sinh tại Công an tỉnh
 • 10 312 thí sinh tại Ủy ban nhân dân huyện Vị Thủy
 • 11 282 thí sinh tại Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành
 • 12 267 thí sinh tại Ban dân tộc
 • 13 168 thí sinh tại Ủy ban nhân dân thành phố Vị Thanh
 • 14 92 thí sinh tại Đài phát thanh truyền hình tỉnh
 • 15 82 thí sinh tại Sở Tư pháp
 • 16 82 thí sinh tại Tỉnh Đoàn thanh niên
 • 17 68 thí sinh tại Báo Hậu Giang
 • 18 60 thí sinh tại Liên đoàn lao động tỉnh
 • 19 59 thí sinh tại Sở Y tế
 • 20 51 thí sinh tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 • 21 50 thí sinh tại Hội nông dân
 • 22 49 thí sinh tại Cục Thống kê
 • 23 48 thí sinh tại Sở Giao thông vận tải
 • 24 43 thí sinh tại Công ty TNHH 1 thành viên Xổ số kiến thiết
 • 25 42 thí sinh tại Trường Cao đẳng Luật Miền Nam
 • 26 41 thí sinh tại Sở Tài nguyên và Môi trường
 • 27 37 thí sinh tại Sở Thông tin và truyền thông
 • 28 34 thí sinh tại Công ty TNHH 1 thành viên Cấp nước
 • 29 34 thí sinh tại Sở Văn hóa
 • 30 26 thí sinh tại Ngân hàng nhà nước chi nhánh Hậu Giang
 • 31 24 thí sinh tại Ngân hàng chính sách xã hội
 • 32 24 thí sinh tại Bảo hiểm xã hội tỉnh
 • 33 24 thí sinh tại Trường chính trị tỉnh Hậu Giang
 • 34 23 thí sinh tại Sở Khoa học và Công nghệ
 • 35 20 thí sinh tại Ban Tổ chức – Tỉnh ủy
 • 36 20 thí sinh tại Tỉnh ủy Hậu Giang
 • 37 20 thí sinh tại Sở Công thương
 • 38 17 thí sinh tại Sở Nội vụ
 • 39 16 thí sinh tại Thương binh & xã hội
 • 40 16 thí sinh tại Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh
 • 41 15 thí sinh tại Ngân hàng bưu điện Liên Việt
 • 42 15 thí sinh tại Ban Dân vận - Tỉnh ủy
 • 43 15 thí sinh tại Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Hậu Giang
 • 44 14 thí sinh tại Ban quản lý khu Công nghiệp
 • 45 13 thí sinh tại Cục Thuế tỉnh
 • 46 12 thí sinh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư
 • 47 12 thí sinh tại Bưu điện tỉnh
 • 48 12 thí sinh tại Thể thao & du lịch
 • 49 10 thí sinh tại Sở Tài chính
 • 50 10 thí sinh tại Sở Lao động
Xem thêm
19611
Lượt dự thi
 • 1 3,670 thí sinh tại Các đơn vị khác
 • 2 3,130 thí sinh tại Ủy ban nhân dân thành phố Ngã Bảy
 • 3 2,160 thí sinh tại Sở giáo dục và Đào tạo
 • 4 1,960 thí sinh tại Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành A
 • 5 1,120 thí sinh tại Ủy ban nhân dân thị xã Long Mỹ
 • 6 1,113 thí sinh tại Ủy ban nhân dân huyện Long Mỹ
 • 7 1,017 thí sinh tại Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang
 • 8 899 thí sinh tại Ủy ban nhân dân huyện Phụng Hiệp
 • 9 721 thí sinh tại Công an tỉnh
 • 10 664 thí sinh tại Ủy ban nhân dân huyện Vị Thủy
 • 11 439 thí sinh tại Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành
 • 12 429 thí sinh tại Ban dân tộc
 • 13 329 thí sinh tại Ủy ban nhân dân thành phố Vị Thanh
 • 14 154 thí sinh tại Đài phát thanh truyền hình tỉnh
 • 15 122 thí sinh tại Sở Tư pháp
 • 16 115 thí sinh tại Báo Hậu Giang
 • 17 113 thí sinh tại Tỉnh Đoàn thanh niên
 • 18 103 thí sinh tại Liên đoàn lao động tỉnh
 • 19 91 thí sinh tại Sở Y tế
 • 20 76 thí sinh tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 • 21 74 thí sinh tại Cục Thống kê
 • 22 73 thí sinh tại Sở Thông tin và truyền thông
 • 23 64 thí sinh tại Hội nông dân
 • 24 63 thí sinh tại Sở Giao thông vận tải
 • 25 56 thí sinh tại Ngân hàng bưu điện Liên Việt
 • 26 54 thí sinh tại Sở Văn hóa
 • 27 51 thí sinh tại Sở Tài nguyên và Môi trường
 • 28 50 thí sinh tại Công ty TNHH 1 thành viên Xổ số kiến thiết
 • 29 50 thí sinh tại Trường Cao đẳng Luật Miền Nam
 • 30 46 thí sinh tại Công ty TNHH 1 thành viên Cấp nước
 • 31 39 thí sinh tại Ngân hàng nhà nước chi nhánh Hậu Giang
 • 32 38 thí sinh tại Ngân hàng chính sách xã hội
 • 33 34 thí sinh tại Bảo hiểm xã hội tỉnh
 • 34 31 thí sinh tại Tỉnh ủy Hậu Giang
 • 35 28 thí sinh tại Trường chính trị tỉnh Hậu Giang
 • 36 28 thí sinh tại Cục Thuế tỉnh
 • 37 28 thí sinh tại Sở Tài chính
 • 38 24 thí sinh tại Ban Tổ chức – Tỉnh ủy
 • 39 24 thí sinh tại Sở Khoa học và Công nghệ
 • 40 20 thí sinh tại Thương binh & xã hội
 • 41 20 thí sinh tại Thể thao & du lịch
 • 42 20 thí sinh tại Sở Công thương
 • 43 18 thí sinh tại Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Hậu Giang
 • 44 18 thí sinh tại Sở Nội vụ
 • 45 17 thí sinh tại Bưu điện tỉnh
 • 46 16 thí sinh tại Ban quản lý khu Công nghiệp
 • 47 16 thí sinh tại Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh
 • 48 16 thí sinh tại Ban Dân vận - Tỉnh ủy
 • 49 13 thí sinh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư
 • 50 11 thí sinh tại Sở Lao động
Xem thêm
 • 1Lý Kim Hương
 • 2Nguyễn Hữu Nghĩa-Văn phòng tỉnh uỷ
 • 3Lê Thị Kim Hồng
 • 4Nguyễn Thị Tuyết Trinh
 • 5Võ Lưu Minh Triết
 • 6Võ Trần Trung
 • 7Đỗ Thị Thanh Liễu
 • 8Phan Anh Thư
 • 9Nguyễn Văn Hoà
 • 10LÊ MINH PHƯỚC- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
 • 11Trần Thị Thu Trang
 • 12Đoàn Gia Đạt
 • 13Nguyễn Chí Bảo
 • 14Đoàn Lý Gia Ngân
 • 15Trần thị kim lê
 • 16Nguyễn Thị Thuỳ Linh
 • 17Phan Diễm Trinh
 • 18Huỳnh Hoàng Long
 • 19Nguyễn Hoàng Đệ
 • 20Thị Ngân
 • 21Trần Thanh Phong
 • 22Nguyễn Thị Kim Ngân
 • 23Nguyễn Thị Kim Anh
 • 24Võ Trần Huy
 • 25Lý Thị Diễm My
 • 26Trần Hải My
 • 27Nguyễn Lê Hải Yến
 • 28Nguyễn Thị Kim Ngân
 • 29Nguyễn Thị Út
 • 30Nguyễn Chí Bảo
 • 31Ngô Thị Minh Thùy
 • 32Ngô Thị Minh Thùy
 • 33Phan Trần Phương Thảo
 • 34Phạm Thị Cẩm Dân
 • 35Ngô Thị Minh Thùy
 • 36Nguyễn Chí Bảo
 • 37Trương Minh Cương
 • 38Nguyễn Như Ngọc-TH Thị Trấn Cái Tắc
 • 39Huỳnh thị trinh
 • 40Nguyễn Thị Yến Tuyết
 • 41Lê Diệu Hòa
 • 42Nguyễn Ngộ
 • 43Võ Thúy Hằng
 • 44Mai thị kiều diễm
 • 45Ngộ Nguyễn
 • 46Lê Thị Bảo Anh
 • 47Nguyễn Út minh
 • 48Nguyễn Văn Ngộ THCS Tân Hòa
 • 49Lê Hoàng Minh Thư
 • 50Lý Trinh Thảo THCS Tân Hòa
Xem thêm
 • 1Nguyễn Ngọc thơ
 • 2Đoàn Lý Gia Ngân
 • 3Trần Thanh Phong
 • 4Võ Trần Trung
 • 5Lê Thị Kim Oanh
 • 6Nguyễn Thị Yến Tuyết
 • 7Trần Thị Tuyết Phượng
 • 8Nguyễn Phan Hồng Lĩnh -THTT Một Ngàn A
 • 9Nguyễn Thị Kim Anh
 • 10Đoàn Gia Đạt
 • 11Le Thi Bao Anh _THTT Cái Tắc
 • 12Mai Ly
 • 13Lương Thị Huỳnh Như
 • 14Nguyễn Lê Hải Yến
 • 15ĐINH QUỐC TRÍ -THTT Một Ngàn A
 • 16Nguyễn Hoàng Đệ
 • 17Huỳnh Thị Thu Duyên-TH Một Ngàn A
 • 18Nguyễn Thị Ngân
 • 19Mỹ Ái_THTT CÁI TẮC
 • 20nguyễn trương trung tín
 • 21Đỗ Thị Kiều Mi
 • 22Nguyễn Trần Lệ Hằng
 • 23Nguyễn Như Ngọc-THTT CÁI TẮC
 • 24Ngô Trung Bằng
 • 25NGUYỄN THỊ NƯƠNG
 • 26Lý Kim Hương
 • 27Nguyễn Hữu Nghĩa-Văn phòng tỉnh uỷ
 • 28Châu Ngọc Bích Tuyền
 • 29Nguyễn Trần Kim Phúc
 • 30Triệu Thùy Dương
 • 31Châu Ngọc Bích Trâm
 • 32Trần Kim Thanh
 • 33Nguyễn Thị Nương
 • 34Lê Thị Kim Hồng
 • 35Nguyễn Thị Tuyết Trinh
 • 36Võ Lưu Minh Triết
 • 37Võ Trần Trung
 • 38Đỗ Thị Thanh Liễu
 • 39Phan Anh Thư
 • 40Nguyễn Văn Hoà
 • 41LÊ MINH PHƯỚC- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
 • 42Nguyễn Ngọc thơ
 • 43Nguyễn Ngọc thơ
 • 44Trần Thanh Phong
 • 45Nguyễn Ngọc thơ
 • 46Trần Thị Kim Ngọc
 • 47Nguyễn nhâm thuận
 • 48Nguyễn Ngọc Mỹ
 • 49NGUYỄN NƯƠNG
 • 50Nguyễn Ngân
Xem thêm
NHÂN KHẨU HỌC
28803