banner
bắt đầu

08h00

31/08/2021

kết thúc

17h00

30/09/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

Đơn vị đồng hành
Sở tư pháp tỉnh Hậu Giang
Ban An toàn giao thông tỉnh Hậu Giang
15400
Lượt đăng kí
 • 1 3,357 thí sinh tại Thành phố Ngã Bảy
 • 2 2,107 thí sinh tại Thành phố Vị Thanh
 • 3 1,803 thí sinh tại Huyện Châu Thành A
 • 4 1,605 thí sinh tại Huyện Vị Thủy
 • 5 1,244 thí sinh tại Huyện Phụng Hiệp
 • 6 880 thí sinh tại Sở Giáo dục và Đào tạo
 • 7 861 thí sinh tại Ban Dân tộc
 • 8 581 thí sinh tại Thị xã Long Mỹ
 • 9 534 thí sinh tại Huyện Long Mỹ
 • 10 508 thí sinh tại Công an tỉnh
 • 11 449 thí sinh tại Huyện Châu Thành
 • 12 252 thí sinh tại Sở Y tế
 • 13 179 thí sinh tại Bảo hiểm xã hội
 • 14 133 thí sinh tại Tỉnh ủy Hậu Giang
 • 15 120 thí sinh tại Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn
 • 16 109 thí sinh tại Tỉnh đoàn Hậu Giang
 • 17 107 thí sinh tại Đài Phát thanh và Truyền hình
 • 18 80 thí sinh tại Sở Tư pháp
 • 19 73 thí sinh tại Báo Hậu Giang
 • 20 52 thí sinh tại Ban Quản lý KCN và ứng dụng CNC
 • 21 47 thí sinh tại Liên đoàn Lao động tỉnh
 • 22 42 thí sinh tại Viện kiểm sát nhân dân tỉnh
 • 23 39 thí sinh tại Ban An toàn giao thông
 • 24 26 thí sinh tại Ban Quản lý các KCN
 • 25 23 thí sinh tại Ngân Hàng Nhà nước - Chi nhánh tỉnh Hậu Giang
 • 26 21 thí sinh tại Cục Thống kê
 • 27 21 thí sinh tại Sở Tài chính
 • 28 19 thí sinh tại Trường Cao đẳng cộng đồng Hậu Giang
 • 29 16 thí sinh tại Sở Giao thông vận tải
 • 30 14 thí sinh tại BQLDAĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp
 • 31 14 thí sinh tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 • 32 11 thí sinh tại Hội Nông dân tỉnh Hậu Giang
 • 33 9 thí sinh tại Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình GT & NN
 • 34 9 thí sinh tại Sở Thông tin và Truyền thông
 • 35 9 thí sinh tại Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng
 • 36 8 thí sinh tại Sở Khoa học và Công nghệ
 • 37 7 thí sinh tại Sở Tài nguyên và Môi trường
 • 38 7 thí sinh tại Sở Xây dựng
 • 39 6 thí sinh tại Hội Cựu chiến binh
 • 40 6 thí sinh tại Đoàn đại biểu Quốc hội - Hội đồng nhân dân tỉnh
 • 41 6 thí sinh tại Hội Luật gia
 • 42 5 thí sinh tại Hội Chữ Thập Đỏ
 • 43 5 thí sinh tại Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh
 • 44 5 thí sinh tại Kho bạc Nhà nước
 • 45 4 thí sinh tại Sở Kế hoạch - Đầu tư
 • 46 4 thí sinh tại Sở Nội vụ
 • 47 3 thí sinh tại Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh
 • 48 3 thí sinh tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hậu Giang
 • 49 3 thí sinh tại Liên minh hợp tác xã
 • 50 2 thí sinh tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy
Xem thêm
28162
Lượt dự thi
 • 1 5,867 thí sinh tại Thành phố Ngã Bảy
 • 2 3,629 thí sinh tại Thành phố Vị Thanh
 • 3 3,520 thí sinh tại Huyện Châu Thành A
 • 4 2,953 thí sinh tại Huyện Vị Thủy
 • 5 2,155 thí sinh tại Huyện Phụng Hiệp
 • 6 1,789 thí sinh tại Ban Dân tộc
 • 7 1,600 thí sinh tại Sở Giáo dục và Đào tạo
 • 8 1,077 thí sinh tại Thị xã Long Mỹ
 • 9 1,066 thí sinh tại Công an tỉnh
 • 10 946 thí sinh tại Huyện Long Mỹ
 • 11 843 thí sinh tại Huyện Châu Thành
 • 12 444 thí sinh tại Sở Y tế
 • 13 261 thí sinh tại Bảo hiểm xã hội
 • 14 234 thí sinh tại Tỉnh ủy Hậu Giang
 • 15 226 thí sinh tại Tỉnh đoàn Hậu Giang
 • 16 207 thí sinh tại Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn
 • 17 202 thí sinh tại Sở Tư pháp
 • 18 180 thí sinh tại Đài Phát thanh và Truyền hình
 • 19 142 thí sinh tại Báo Hậu Giang
 • 20 94 thí sinh tại Liên đoàn Lao động tỉnh
 • 21 81 thí sinh tại Ban Quản lý KCN và ứng dụng CNC
 • 22 72 thí sinh tại Ban An toàn giao thông
 • 23 57 thí sinh tại Viện kiểm sát nhân dân tỉnh
 • 24 44 thí sinh tại Cục Thống kê
 • 25 37 thí sinh tại Ngân Hàng Nhà nước - Chi nhánh tỉnh Hậu Giang
 • 26 37 thí sinh tại Sở Giao thông vận tải
 • 27 37 thí sinh tại Ban Quản lý các KCN
 • 28 34 thí sinh tại Trường Cao đẳng cộng đồng Hậu Giang
 • 29 30 thí sinh tại Sở Tài chính
 • 30 27 thí sinh tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 • 31 22 thí sinh tại Hội Nông dân tỉnh Hậu Giang
 • 32 21 thí sinh tại BQLDAĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp
 • 33 17 thí sinh tại Hội Cựu chiến binh
 • 34 17 thí sinh tại Đoàn đại biểu Quốc hội - Hội đồng nhân dân tỉnh
 • 35 16 thí sinh tại Sở Thông tin và Truyền thông
 • 36 16 thí sinh tại Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng
 • 37 15 thí sinh tại Sở Khoa học và Công nghệ
 • 38 15 thí sinh tại Kho bạc Nhà nước
 • 39 14 thí sinh tại Sở Tài nguyên và Môi trường
 • 40 12 thí sinh tại Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh
 • 41 12 thí sinh tại Sở Xây dựng
 • 42 12 thí sinh tại Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình GT & NN
 • 43 10 thí sinh tại Sở Lao động - Thương binh và xã hội
 • 44 8 thí sinh tại Hội Luật gia
 • 45 8 thí sinh tại Cục Thi hành án dân sự
 • 46 8 thí sinh tại Sở Nội vụ
 • 47 7 thí sinh tại Thư viện tỉnh
 • 48 6 thí sinh tại Hội Chữ Thập Đỏ
 • 49 6 thí sinh tại Sở Kế hoạch - Đầu tư
 • 50 5 thí sinh tại Tòa án nhân dân tỉnh
Xem thêm