banner
Tìm hiểu pháp luật về An toàn giao thông
bắt đầu

08h00

31/08/2021

kết thúc

17h00

30/09/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

Đơn vị tài trợ
Sở tư pháp tỉnh Hậu Giang
Ban An toàn giao thông tỉnh Hậu Giang
15377
Lượt đăng kí
 • 1 3,412 thí sinh tại Thành phố Ngã Bảy
 • 2 2,174 thí sinh tại Thành phố Vị Thanh
 • 3 1,856 thí sinh tại Huyện Châu Thành A
 • 4 1,634 thí sinh tại Huyện Vị Thủy
 • 5 1,303 thí sinh tại Huyện Phụng Hiệp
 • 6 1,093 thí sinh tại Ban Dân tộc
 • 7 1,016 thí sinh tại Sở Giáo dục và Đào tạo
 • 8 604 thí sinh tại Thị xã Long Mỹ
 • 9 572 thí sinh tại Huyện Long Mỹ
 • 10 561 thí sinh tại Công an tỉnh
Xem thêm
28162
Lượt dự thi
 • 1 5,867 thí sinh tại Thành phố Ngã Bảy
 • 2 3,629 thí sinh tại Thành phố Vị Thanh
 • 3 3,520 thí sinh tại Huyện Châu Thành A
 • 4 2,953 thí sinh tại Huyện Vị Thủy
 • 5 2,155 thí sinh tại Huyện Phụng Hiệp
 • 6 1,789 thí sinh tại Ban Dân tộc
 • 7 1,600 thí sinh tại Sở Giáo dục và Đào tạo
 • 8 1,077 thí sinh tại Thị xã Long Mỹ
 • 9 1,066 thí sinh tại Công an tỉnh
 • 10 946 thí sinh tại Huyện Long Mỹ
Xem thêm
14080