banner
bắt đầu

08h00

31/08/2021

kết thúc

17h00

30/09/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

Đơn vị đồng hành
Sở tư pháp tỉnh Hậu Giang
Ban An toàn giao thông tỉnh Hậu Giang
10837
Lượt đăng kí
 • 1 2,871 thí sinh tại Thành phố Ngã Bảy
 • 2 1,370 thí sinh tại Huyện Châu Thành A
 • 3 1,066 thí sinh tại Huyện Phụng Hiệp
 • 4 996 thí sinh tại Thành phố Vị Thanh
 • 5 662 thí sinh tại Sở Giáo dục và Đào tạo
 • 6 660 thí sinh tại Huyện Vị Thủy
 • 7 637 thí sinh tại Ban Dân tộc
 • 8 546 thí sinh tại Thị xã Long Mỹ
 • 9 405 thí sinh tại Huyện Châu Thành
 • 10 384 thí sinh tại Công an tỉnh
 • 11 278 thí sinh tại Huyện Long Mỹ
 • 12 164 thí sinh tại Bảo hiểm xã hội
 • 13 116 thí sinh tại Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn
 • 14 97 thí sinh tại Tỉnh ủy Hậu Giang
 • 15 85 thí sinh tại Đài Phát thanh và Truyền hình
 • 16 76 thí sinh tại Tỉnh đoàn Hậu Giang
 • 17 73 thí sinh tại Sở Tư pháp
 • 18 46 thí sinh tại Báo Hậu Giang
 • 19 38 thí sinh tại Ban Quản lý KCN và ứng dụng CNC
 • 20 37 thí sinh tại Liên đoàn Lao động tỉnh
 • 21 33 thí sinh tại Ban An toàn giao thông
 • 22 28 thí sinh tại Sở Y tế
 • 23 18 thí sinh tại Ban Quản lý các KCN
 • 24 16 thí sinh tại Trường Cao đẳng cộng đồng Hậu Giang
 • 25 16 thí sinh tại Sở Tài chính
 • 26 14 thí sinh tại Ngân Hàng Nhà nước - Chi nhánh tỉnh Hậu Giang
 • 27 12 thí sinh tại Cục Thống kê
 • 28 10 thí sinh tại Viện kiểm sát nhân dân tỉnh
 • 29 10 thí sinh tại BQLDAĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp
 • 30 9 thí sinh tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 • 31 8 thí sinh tại Sở Khoa học và Công nghệ
 • 32 8 thí sinh tại Sở Thông tin và Truyền thông
 • 33 7 thí sinh tại Sở Giao thông vận tải
 • 34 7 thí sinh tại Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình GT & NN
 • 35 6 thí sinh tại Hội Nông dân tỉnh Hậu Giang
 • 36 6 thí sinh tại Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng
 • 37 5 thí sinh tại Sở Tài nguyên và Môi trường
 • 38 5 thí sinh tại Hội Cựu chiến binh
 • 39 5 thí sinh tại Đoàn đại biểu Quốc hội - Hội đồng nhân dân tỉnh
 • 40 3 thí sinh tại Sở Kế hoạch - Đầu tư
 • 41 3 thí sinh tại Hội Luật gia
 • 42 3 thí sinh tại Sở Nội vụ
 • 43 3 thí sinh tại Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh
 • 44 2 thí sinh tại Thư viện tỉnh
 • 45 2 thí sinh tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy
 • 46 2 thí sinh tại Liên minh hợp tác xã
 • 47 2 thí sinh tại Sở Lao động - Thương binh và xã hội
 • 48 2 thí sinh tại Cục Thi hành án dân sự
 • 49 1 thí sinh tại Thanh tra tỉnh
 • 50 1 thí sinh tại Tòa án nhân dân tỉnh
Xem thêm
19566
Lượt dự thi
 • 1 4,997 thí sinh tại Thành phố Ngã Bảy
 • 2 2,643 thí sinh tại Huyện Châu Thành A
 • 3 1,801 thí sinh tại Huyện Phụng Hiệp
 • 4 1,641 thí sinh tại Thành phố Vị Thanh
 • 5 1,284 thí sinh tại Ban Dân tộc
 • 6 1,199 thí sinh tại Huyện Vị Thủy
 • 7 1,184 thí sinh tại Sở Giáo dục và Đào tạo
 • 8 1,013 thí sinh tại Thị xã Long Mỹ
 • 9 821 thí sinh tại Công an tỉnh
 • 10 752 thí sinh tại Huyện Châu Thành
 • 11 476 thí sinh tại Huyện Long Mỹ
 • 12 233 thí sinh tại Bảo hiểm xã hội
 • 13 200 thí sinh tại Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn
 • 14 191 thí sinh tại Sở Tư pháp
 • 15 169 thí sinh tại Tỉnh ủy Hậu Giang
 • 16 157 thí sinh tại Tỉnh đoàn Hậu Giang
 • 17 136 thí sinh tại Đài Phát thanh và Truyền hình
 • 18 85 thí sinh tại Báo Hậu Giang
 • 19 65 thí sinh tại Liên đoàn Lao động tỉnh
 • 20 59 thí sinh tại Ban An toàn giao thông
 • 21 56 thí sinh tại Ban Quản lý KCN và ứng dụng CNC
 • 22 54 thí sinh tại Sở Y tế
 • 23 27 thí sinh tại Cục Thống kê
 • 24 27 thí sinh tại Trường Cao đẳng cộng đồng Hậu Giang
 • 25 25 thí sinh tại Ban Quản lý các KCN
 • 26 23 thí sinh tại Sở Tài chính
 • 27 20 thí sinh tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 • 28 20 thí sinh tại Ngân Hàng Nhà nước - Chi nhánh tỉnh Hậu Giang
 • 29 19 thí sinh tại Sở Giao thông vận tải
 • 30 15 thí sinh tại Sở Thông tin và Truyền thông
 • 31 15 thí sinh tại Sở Khoa học và Công nghệ
 • 32 14 thí sinh tại Viện kiểm sát nhân dân tỉnh
 • 33 13 thí sinh tại Hội Cựu chiến binh
 • 34 12 thí sinh tại BQLDAĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp
 • 35 11 thí sinh tại Hội Nông dân tỉnh Hậu Giang
 • 36 10 thí sinh tại Đoàn đại biểu Quốc hội - Hội đồng nhân dân tỉnh
 • 37 10 thí sinh tại Sở Lao động - Thương binh và xã hội
 • 38 9 thí sinh tại Sở Tài nguyên và Môi trường
 • 39 9 thí sinh tại Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng
 • 40 7 thí sinh tại Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình GT & NN
 • 41 6 thí sinh tại Cục Thi hành án dân sự
 • 42 6 thí sinh tại Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh
 • 43 5 thí sinh tại Kho bạc Nhà nước
 • 44 5 thí sinh tại Sở Kế hoạch - Đầu tư
 • 45 5 thí sinh tại Sở Nội vụ
 • 46 5 thí sinh tại Hội Luật gia
 • 47 4 thí sinh tại Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị tỉnh
 • 48 4 thí sinh tại Sở Xây dựng
 • 49 4 thí sinh tại Tòa án nhân dân tỉnh
 • 50 4 thí sinh tại Thư viện tỉnh
Xem thêm
 • 1Võ Trần Trung - CTCĐ Trường TH Ngô Quyền
 • 2Châu Lê Anh Thư
 • 3Châu Lê Anh Thư
 • 4Hoàng Quân
 • 5Trương minh kha
 • 6Phan Vĩ Khang
 • 7Sa Huynh
 • 8Phúc Nguyễn
 • 9Nguyễn Thanh Phong
 • 10Cuongtran
 • 11Nguyenhuyen
 • 12Le hoang nghia
 • 13Toan Nguyen
 • 14Quận Huỳnh
 • 15Phan Thanh sơn
 • 16Đỗ Việt Thành
 • 17Nguyễn Minh Thắng
 • 18Huỳnh văn đẳng
 • 19Trần Hoài Dinh
 • 20Mai Thanh Bình
 • 21Nguyễn Thị Ngọc Chân
 • 22Nguyễn Xuân Trường
 • 23Mẫn Lý
 • 24nguyễn chí công
 • 25Lê Minh Toàn
 • 26David Cuong
 • 27Huỳnh Thạch
 • 28Lương Thị Hồng Thu
 • 29Truong Vo
 • 30Lê hoàng nghĩa
 • 31Le Anh Thu
 • 32Lê Thị Kim Nhàn
 • 33Nguyễn Thanh Ngân
 • 34Huỳnh Như
 • 35Bình Nguyễn
 • 36Lệ Hồng
 • 37Lê Nhựt Đăng
 • 38T.T.N.Thùy
 • 39tranhuynhthaolam@gmail.com
 • 40Hà ánh nguyệt
 • 41Hứa Ngọc Minh Thư
 • 42Đào Trong Duy
 • 43My Sel
 • 44Đăng Lê
 • 45Tạo Trịnh
 • 46Lê Phong Vủ
 • 47Tôi Là Đăng
 • 48H Ằ N G N I
 • 49Trần Hoàng Nghị
 • 50Văn Toàn
Xem thêm
 • 1Nguyễn Vương Linh
 • 2Nguyễn Thị Yến Ly
 • 3Nguyễn Thị Thanh Huyền
 • 4Nguyễn Minh Trí
 • 5Nguyễn Thị Bảo Nghi
 • 6Nguyễn Chí Minh
 • 7Nguyễn Trung Kiên
 • 8Nguyễn Thị Ngọc Thảo
 • 9Nguyễn Thị Thuỳ Linh
 • 10Hồ Hoàng Vũ
 • 11Huỳnh Thế Hùng
 • 12Nguyễn Hoài Linh
 • 13Võ Phước Nguyễn
 • 14Phạm Hồng Liên
 • 15Tô Thị Xuân Mai
 • 16Phạm Thị Hồng Nhung
 • 17Lê Thị Bé Tư
 • 18Lý Bửu
 • 19Nguyễn Thị Cẩm Nhung
 • 20Nguyễn Vũ Lâm
 • 21Nguyễn Thị Thuỳ Linh
 • 22Nguyễn Thị Thuỳ Linh
 • 23NGUYỄN PHƯỚC VINH
 • 24NGUYỄN PHƯỚC VINH
 • 25Nguyễn Tấn Tính
 • 26Phan Văn Hậu
 • 27Trương Minh Thuận
 • 28Nguyễn Tấn Quan
 • 29NGUYỄN MINH NHĂM
 • 30Trần Văn Lượng
 • 31Nguyễn Hải Bằng
 • 32Nguyễn Hồng Phượng
 • 33Nguyễn Trường Nguyên
 • 34trương hồng mụi
 • 35Nguyễn Trường Nguyên
 • 36Nguyễn Trường Nguyên
 • 37Nguyễn Trường Nguyên
 • 38Nguyễn Thị Thuỳ Linh
 • 39Nguyễn Thị Thuỳ Linh
 • 40Nguyễn Thị Thuỳ Linh
 • 41Nguyễn Trường Nguyên
 • 42Nguyễn Trường Nguyên
 • 43Nguyễn Trường Nguyên
 • 44Nguyễn Trường Nguyên
 • 45Nguyễn Trường Nguyên
 • 46Nguyễn
 • 47NGUYỄN THỊ THUỲ LINH
 • 48Nguyễn Thị Thuỳ Linh
 • 49Nguyễn
 • 50Nguyễn Thị Yến
Xem thêm