banner
Tìm hiểu pháp luật về An toàn giao thông
bắt đầu

08h00

31/08/2021

kết thúc

17h00

30/09/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

Đơn vị tài trợ
Sở tư pháp tỉnh Hậu Giang
Ban An toàn giao thông tỉnh Hậu Giang
16589
Lượt đăng kí
 • 1 3,412 thí sinh tại Thành phố Ngã Bảy
 • 2 2,174 thí sinh tại Thành phố Vị Thanh
 • 3 1,856 thí sinh tại Huyện Châu Thành A
 • 4 1,634 thí sinh tại Huyện Vị Thủy
 • 5 1,303 thí sinh tại Huyện Phụng Hiệp
 • 6 1,093 thí sinh tại Ban Dân tộc
 • 7 1,016 thí sinh tại Sở Giáo dục và Đào tạo
 • 8 604 thí sinh tại Thị xã Long Mỹ
 • 9 572 thí sinh tại Huyện Long Mỹ
 • 10 561 thí sinh tại Công an tỉnh
 • 11 481 thí sinh tại Huyện Châu Thành
 • 12 269 thí sinh tại Sở Y tế
 • 13 190 thí sinh tại Bảo hiểm xã hội
 • 14 175 thí sinh tại Tỉnh ủy Hậu Giang
 • 15 173 thí sinh tại Tỉnh đoàn Hậu Giang
 • 16 133 thí sinh tại Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn
 • 17 127 thí sinh tại Đài Phát thanh và Truyền hình
 • 18 102 thí sinh tại Báo Hậu Giang
 • 19 87 thí sinh tại Sở Tư pháp
 • 20 66 thí sinh tại Liên đoàn Lao động tỉnh
 • 21 65 thí sinh tại Ban Quản lý KCN và ứng dụng CNC
 • 22 51 thí sinh tại Ban An toàn giao thông
 • 23 40 thí sinh tại Cục Thống kê
 • 24 40 thí sinh tại Viện kiểm sát nhân dân tỉnh
 • 25 34 thí sinh tại Ban Quản lý các KCN
 • 26 29 thí sinh tại Sở Giao thông vận tải
 • 27 27 thí sinh tại Ngân Hàng Nhà nước - Chi nhánh tỉnh Hậu Giang
 • 28 25 thí sinh tại Trường Cao đẳng cộng đồng Hậu Giang
 • 29 23 thí sinh tại Sở Tài chính
 • 30 20 thí sinh tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 • 31 19 thí sinh tại Hội Nông dân tỉnh Hậu Giang
 • 32 16 thí sinh tại BQLDAĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp
 • 33 15 thí sinh tại Đoàn đại biểu Quốc hội - Hội đồng nhân dân tỉnh
 • 34 14 thí sinh tại Sở Khoa học và Công nghệ
 • 35 12 thí sinh tại Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình GT & NN
 • 36 12 thí sinh tại Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng
 • 37 11 thí sinh tại Sở Tài nguyên và Môi trường
 • 38 10 thí sinh tại Hội Cựu chiến binh
 • 39 10 thí sinh tại Sở Xây dựng
 • 40 10 thí sinh tại Sở Thông tin và Truyền thông
 • 41 8 thí sinh tại Sở Nội vụ
 • 42 8 thí sinh tại Kho bạc Nhà nước
 • 43 7 thí sinh tại Sở Lao động - Thương binh và xã hội
 • 44 6 thí sinh tại Hội Luật gia
 • 45 6 thí sinh tại Hội Chữ Thập Đỏ
 • 46 5 thí sinh tại Thư viện tỉnh
 • 47 4 thí sinh tại Tòa án nhân dân tỉnh
 • 48 4 thí sinh tại Sở Kế hoạch - Đầu tư
 • 49 4 thí sinh tại Cục Thi hành án dân sự
 • 50 4 thí sinh tại Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh
 • 51 3 thí sinh tại Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh
 • 52 3 thí sinh tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hậu Giang
 • 53 2 thí sinh tại Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
 • 54 2 thí sinh tại Công ty điện lực Hậu Giang
 • 55 2 thí sinh tại Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị tỉnh
 • 56 2 thí sinh tại Trường Cao đẳng Luật Miền Nam
 • 57 2 thí sinh tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy
 • 58 1 thí sinh tại Liên minh hợp tác xã
 • 59 1 thí sinh tại UBMTTQVN tỉnh
 • 60 1 thí sinh tại Cục thuế tỉnh
 • 61 1 thí sinh tại Thanh tra tỉnh
 • 62 1 thí sinh tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
 • 63 1 thí sinh tại Sở Công thương
Xem thêm
14080