banner
Tìm hiểu Pháp luật trong Đoàn viên thanh niên năm 2020 - Luật giao thông đường bộ
bắt đầu

00h00

14/09/2020

kết thúc

09h00

20/09/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

164
Lượt đăng kí
 • 1 33 thí sinh tại Đoàn cơ sở NT Long Tân
 • 2 31 thí sinh tại Đoàn cơ sở NT An Lập
 • 3 24 thí sinh tại Đoàn cơ sở NT Trần Văn Lưu
 • 4 22 thí sinh tại Đoàn cơ sở NT Đoàn Văn Tiến
 • 5 20 thí sinh tại Đoàn cơ sở NT Minh Hòa
 • 6 13 thí sinh tại Chi Đoàn Cơ Quan
 • 7 11 thí sinh tại Đoàn cơ sở NT Thanh An
 • 8 5 thí sinh tại Đoàn cơ sở NT Long Hòa
 • 9 2 thí sinh tại Chi đoàn NT Bến Súc
 • 10 1 thí sinh tại Đoàn cơ sở XNCB
Xem thêm
389
Lượt dự thi
 • 1 91 thí sinh tại Đoàn cơ sở NT Long Tân
 • 2 72 thí sinh tại Đoàn cơ sở NT An Lập
 • 3 54 thí sinh tại Đoàn cơ sở NT Trần Văn Lưu
 • 4 52 thí sinh tại Đoàn cơ sở NT Minh Hòa
 • 5 49 thí sinh tại Đoàn cơ sở NT Đoàn Văn Tiến
 • 6 28 thí sinh tại Chi Đoàn Cơ Quan
 • 7 28 thí sinh tại Đoàn cơ sở NT Thanh An
 • 8 8 thí sinh tại Đoàn cơ sở NT Long Hòa
 • 9 3 thí sinh tại Chi đoàn Bệnh viện Đa khoa
 • 10 2 thí sinh tại Chi đoàn NT Bến Súc
Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi
 • 1Nguyễn thanh phong
 • 2Lê thị ngọc huyền
 • 3Nguyễn Thị Kim Huệ
 • 4Lê hải
 • 5Trương Thị Thu Trinh
 • 6Vu Dung
 • 7Siêu Ken
 • 8Lê mậu lâm
 • 9bùi thi bích phương
 • 10Huỳnh Tuấn Bách
Xem thêm
2619