My Aloha
Tìm hiểu Pháp luật trong Đoàn viên thanh niên năm 2020 - Luật giao thông đường bộ
Nhằm nâng cao hiệu quả của công tác tuyên truyền giáo dục của các cấp bộ Đoàn và tăng cường kiến thức pháp luật cho ĐVTN, CNLĐ trong toàn công ty.
bắt đầu

00h00

14/09/2020

kết thúc

09h00

20/09/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

Thông báo ban tổ chức

thống kê
167

Lượt đăng ký

389

Lượt thi

Đăng ký nhanh: