My Aloha
Tìm hiểu Pháp luật trong Đoàn viên thanh niên năm 2020 - Luật giao thông đường bộ
Nhằm nâng cao hiệu quả của công tác tuyên truyền giáo dục của các cấp bộ Đoàn và tăng cường kiến thức pháp luật cho ĐVTN, CNLĐ trong toàn công ty.
bắt đầu

00h00

14/09/2020

kết thúc

09h00

20/09/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

167 thí sinh đăng ký
 • 1
  34 thí sinh tại Đoàn cơ sở NT Long Tân
 • 2
  31 thí sinh tại Đoàn cơ sở NT An Lập
 • 3
  24 thí sinh tại Đoàn cơ sở NT Trần Văn Lưu
 • 4
  23 thí sinh tại Đoàn cơ sở NT Đoàn Văn Tiến
 • 5
  20 thí sinh tại Đoàn cơ sở NT Minh Hòa
 • 6
  14 thí sinh tại Chi Đoàn Cơ Quan
 • 7
  11 thí sinh tại Đoàn cơ sở NT Thanh An
 • 8
  5 thí sinh tại Đoàn cơ sở NT Long Hòa
 • 9
  2 thí sinh tại Chi đoàn NT Bến Súc
 • 10
  1 thí sinh tại Chi đoàn Bệnh viện Đa khoa
 • 11
  1 thí sinh tại Chi Đoàn Cty Cổ phần Gỗ
 • 12
  1 thí sinh tại Đoàn cơ sở XNCB
 • Xem thêm
389 thí sinh đã thi
 • 1
  91 thí sinh tại Đoàn cơ sở NT Long Tân
 • 2
  72 thí sinh tại Đoàn cơ sở NT An Lập
 • 3
  54 thí sinh tại Đoàn cơ sở NT Trần Văn Lưu
 • 4
  52 thí sinh tại Đoàn cơ sở NT Minh Hòa
 • 5
  49 thí sinh tại Đoàn cơ sở NT Đoàn Văn Tiến
 • 6
  28 thí sinh tại Chi Đoàn Cơ Quan
 • 7
  28 thí sinh tại Đoàn cơ sở NT Thanh An
 • 8
  8 thí sinh tại Đoàn cơ sở NT Long Hòa
 • 9
  3 thí sinh tại Chi đoàn Bệnh viện Đa khoa
 • 10
  2 thí sinh tại Chi đoàn NT Bến Súc
 • 11
  1 thí sinh tại Chi Đoàn Cty Cổ phần Gỗ
 • 12
  1 thí sinh tại Đoàn cơ sở XNCB
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi

Thông báo ban tổ chức


Tin tức

thống kê
167

Lượt đăng ký

389

Lượt thi

Đăng ký nhanh: