My Aloha
TÌM HIỂU PHÁP LUẬT PHÒNG CHỐNG CÁC LOẠI TỘI PHẠM TRONG ĐOÀN VIÊN VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2020
Cuộc thi nhằm mục đích phổ biến rộng rãi kiến thức pháp luật phòng chống tội phạm trong Cán bộ, Công chức, đoàn viên và người lao động.
bắt đầu

00h00

03/10/2020

kết thúc

23h00

24/10/2020

cuộc thi sẽ bắt đầu trong

thống kê
0

Lượt đăng ký

0

Lượt thi

Đăng ký nhanh: