My Aloha
TÌM HIỂU PHÁP LUẬT BẦU CỬ QUỐC HỘI VÀ HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026
DIỄN RA TỪ NGÀY 16/04/2021 - 20/05/2021. CHỌN ĐÁP ÁN ĐÚNG NHẤT
bắt đầu

10h59

16/04/2021

kết thúc

17h00

20/05/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

45 thí sinh đăng ký
 • 1
  28 thí sinh tại Chi đoàn Trường Học
 • 2
  6 thí sinh tại Chi đoàn Cơ Quan
 • 3
  4 thí sinh tại Chi đoàn Mỹ Hòa
 • 4
  4 thí sinh tại Chi đoàn Quân Sự
 • 5
  2 thí sinh tại Chi đoàn Mỹ Thuận
 • 6
  1 thí sinh tại Chi đoàn Mỹ An
 • Xem thêm
33 thí sinh đã thi
 • 1
  13 thí sinh tại Chi đoàn Trường Học
 • 2
  7 thí sinh tại Chi đoàn Cơ Quan
 • 3
  6 thí sinh tại Chi đoàn Quân Sự
 • 4
  5 thí sinh tại Chi đoàn Mỹ Hòa
 • 5
  2 thí sinh tại Chi đoàn Mỹ Thuận
 • Chưa có kết quả thi

Tin tức

thống kê
45

Lượt đăng ký

33

Lượt thi

Đăng ký nhanh: