My Aloha
TÌM HIỂU PHÁP LUẬT BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI NHIỆM KỲ 2021 - 2026
Thí sinh trả lời 20 câu hỏi trắc nghiệm trong thời gian 5 phút. Thí sinh có tối đa 05 lượt thi
bắt đầu

07h00

10/05/2021

kết thúc

23h00

15/05/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

407 thí sinh đăng ký
 • 1
  118 thí sinh tại Đoàn Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
 • 2
  95 thí sinh tại Đoàn Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao
 • 3
  78 thí sinh tại Đoàn Ban Quản lý An toàn thực phẩm
 • 4
  48 thí sinh tại Đoàn Sở Công Thương
 • 5
  45 thí sinh tại Đoàn Cơ quan Hội Liên hiệp Phụ nữ
 • 6
  20 thí sinh tại Đoàn Cục Quản lý thị trường
 • Xem thêm
264 thí sinh đã thi
 • 1
  148 thí sinh tại Đoàn Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao
 • 2
  61 thí sinh tại Đoàn Ban Quản lý An toàn thực phẩm
 • 3
  41 thí sinh tại Đoàn Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
 • 4
  10 thí sinh tại Đoàn Cục Quản lý thị trường
 • 5
  4 thí sinh tại Đoàn Cơ quan Hội Liên hiệp Phụ nữ
 • Chưa có kết quả thi

Thông báo ban tổ chức


Tin tức

thống kê
407

Lượt đăng ký

264

Lượt thi

Đăng ký nhanh: