My Aloha
Tìm hiểu Nghị quyết và các văn bản cụ thể hóa NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh, huyện nhiệm kỳ 2020-2025
tìm hiểu nội dung, định hướng, chỉ tiêu, các vấn đề trong Nghị quyết và các văn bản cụ thể hóa Nghị quyệt Đại hội Đảng bộ tỉnh, huyện
bắt đầu

12h00

22/03/2021

kết thúc

12h00

30/04/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

1,140 thí sinh đăng ký
3,003 thí sinh đã thi
  • Chưa có kết quả thi

Thông báo ban tổ chức


Tin tức

thống kê
1,140

Lượt đăng ký

3,003

Lượt thi

Đăng ký nhanh: