My Aloha
TÌM HIỂU NGHỊ QUYẾT ĐOÀN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2017-2022
bắt đầu

09h00

26/03/2020

kết thúc

23h00

26/03/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

64 thí sinh đăng ký
 • 1
  12 thí sinh tại Trường TH Võ Nguyên Giáp
 • 2
  7 thí sinh tại Trường THCS Nguyễn Gia Thiều
 • 3
  5 thí sinh tại Trường MN Phước Thắng
 • 4
  3 thí sinh tại Khu phố 5
 • 5
  2 thí sinh tại Trường MN 2-9
 • 6
  2 thí sinh tại Khu phố 4
 • 7
  1 thí sinh tại Khu phố 1
 • 8
  1 thí sinh tại Khu phố 2
 • 9
  1 thí sinh tại Trường TH Hải Nam
 • 10
  1 thí sinh tại Khu phố 3
 • Xem thêm
61 thí sinh đã thi
 • Chưa có thí sinh thi
 • Chưa có kết quả thi
thống kê
64

Lượt đăng ký

61

Lượt thi

Đăng ký nhanh: