My Aloha
TÌM HIỂU NGHỊ QUYẾT ĐOÀN
Cuộc thi tìm hiểu nghị quyết Đại hội đoàn các cấp
bắt đầu

10h00

20/09/2018

kết thúc

00h00

01/10/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

160 thí sinh đăng ký
 • 1
  46 thí sinh tại Đoàn phường Dĩ An
 • 2
  42 thí sinh tại Đoàn phường Tân Bình
 • 3
  25 thí sinh tại Đoàn phường An Bình
 • 4
  14 thí sinh tại Đoàn phường Bình An
 • 5
  12 thí sinh tại Đoàn phường Tân Đông Hiệp
 • 6
  11 thí sinh tại Đoàn phường Đông Hoà
 • 7
  10 thí sinh tại Đoàn phường Bình Thắng
 • Xem thêm
287 thí sinh đã thi
 • 1
  117 thí sinh tại Đoàn phường Tân Bình
 • 2
  54 thí sinh tại Đoàn phường Dĩ An
 • 3
  39 thí sinh tại Đoàn phường An Bình
 • 4
  37 thí sinh tại Đoàn phường Tân Đông Hiệp
 • 5
  17 thí sinh tại Đoàn phường Bình An
 • 6
  13 thí sinh tại Đoàn phường Bình Thắng
 • 7
  10 thí sinh tại Đoàn phường Đông Hoà
 • Xem thêm
 • 1
  Bui Hong
  Đoàn phường Dĩ An

Thông báo ban tổ chức

Đơn vị tài trợ
Đơn vị đồng hành
thống kê
160

Lượt đăng ký

287

Lượt thi

Thông tin cơ bản:

Mật khẩu:

Hoặc Đăng ký nhanh thông qua:

Hướng dẫn khi không nhận được e-mail dự thi