My Aloha
TÌM HIỂU NGHỊ QUYẾT ĐOÀN
Cuộc thi tìm hiểu nghị quyết Đại hội đoàn các cấp
bắt đầu

10h00

20/09/2020

kết thúc

00h00

15/11/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

320 thí sinh đã thi
  • Chưa có thí sinh thi
  • Chưa có kết quả thi

Thông báo ban tổ chức

Đơn vị tài trợ
Đơn vị đồng hành
thống kê
168

Lượt đăng ký

320

Lượt thi

Thông tin cơ bản:

Mật khẩu:

Hoặc Đăng ký nhanh thông qua:

Hướng dẫn khi không nhận được e-mail dự thi