My Aloha
TÌM HIỂU NGHỊ QUYẾT ĐOÀN
Cuộc thi tìm hiểu nghị quyết Đại hội đoàn các cấp
bắt đầu

10h00

10/01/2021

kết thúc

00h00

31/12/2023

cuộc thi sẽ kết thúc trong

370 thí sinh đã thi
  • 1
    Lê Minh Đức

Thông báo ban tổ chức


Tin tức

Đơn vị tài trợ
Đơn vị đồng hành
thống kê
185

Lượt đăng ký

370

Lượt thi

Đăng ký nhanh: