My Aloha

Đơn vị tài trợ

Thông báo ban tổ chức

Số lượng thí sinh đăng ký

 • 1
  25 thí sinh tại Đoàn phường Dĩ An
 • 2
  9 thí sinh tại Đoàn phường Tân Bình
 • 3
  7 thí sinh tại Đoàn phường Đông Hoà
 • 4
  6 thí sinh tại Đoàn phường An Bình
 • 5
  5 thí sinh tại Đoàn phường Bình Thắng
 • 6
  5 thí sinh tại Đoàn phường Bình An
 • 7
  4 thí sinh tại Đoàn phường Tân Đông Hiệp
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Số lượt thí sinh đã thi

 • 1
  16 lượt thi tại Đoàn phường Dĩ An
 • 2
  6 lượt thi tại Đoàn phường Đông Hoà
 • 3
  3 lượt thi tại Đoàn phường Tân Bình
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Xếp hạng thí sinh

 • Chưa có kết quả thi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
Xem thêm

Thống kê tổng

 • 61
  Tổng lượt đăng ký
 • 25
  Tổng lượt thi

Thông tin liên hệ

Huỳnh Quang Thịnh

Địa chỉ:
Tel: 0901698980
Email: giang.nguyen@myaloha.vn

Đăng ký nhanh:

Hướng dẫn khi không nhận được e-mail dự thi