My Aloha
Tìm hiểu Nghị quyết Đảng các cấp, lịch sử Đoàn và Bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.
Cuộc thi được tổ chức 05 tuần, mỗi tuần 02 kỳ từ ngày 12/4/2021 – 15/5/2021. Mỗi thí sinh có 02 lượt thi mỗi kỳ.
bắt đầu

09h00

03/05/2021

kết thúc

12h00

05/05/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

7,223 thí sinh đăng ký
 • 1
  3,349 thí sinh tại Đoàn Thanh niên Thành phố Tây Ninh
 • 2
  955 thí sinh tại Đoàn Thanh niên huyện Tân Biên
 • 3
  836 thí sinh tại Đoàn Thanh niên huyện Bến Cầu
 • 4
  580 thí sinh tại Đoàn Thanh niên huyện Châu Thành
 • 5
  496 thí sinh tại Đoàn Thanh niên thị xã Hòa Thành
 • 6
  321 thí sinh tại Đoàn Khối Cơ quan - Doanh nghiệp Tây Ninh
 • 7
  163 thí sinh tại Đoàn Thanh niên Công an Tây Ninh
 • 8
  86 thí sinh tại Đoàn Thanh niên Biên phòng Tây Ninh
 • 9
  85 thí sinh tại Đoàn Thanh niên Trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh
 • 10
  73 thí sinh tại Đoàn Thanh niên huyện Gò Dầu
 • 11
  51 thí sinh tại Đoàn Thanh niên huyện Tân Châu
 • 12
  47 thí sinh tại Đoàn Thanh niên thị xã Trảng Bàng
 • 13
  47 thí sinh tại Đoàn Thanh niên huyện Dương Minh Châu
 • 14
  34 thí sinh tại Đoàn Thanh niên Quân sự Tây Ninh
 • 15
  33 thí sinh tại Đoàn Thanh niên Công ty Cao su Tây Ninh
 • 16
  31 thí sinh tại Đoàn Thanh niên Công ty Cao su Tân Biên
 • 17
  18 thí sinh tại Đoàn Thanh niên Trường Trung cấp Y tế Tây Ninh
 • 18
  10 thí sinh tại Đoàn Thanh niên Trường Cao đẳng Nghề Tây Ninh
 • 19
  8 thí sinh tại Đoàn Thanh niên Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Tây Ninh
 • Xem thêm
17,604 thí sinh đã thi
 • 1
  8,928 thí sinh tại Đoàn Thanh niên Thành phố Tây Ninh
 • 2
  2,647 thí sinh tại Đoàn Thanh niên huyện Bến Cầu
 • 3
  2,314 thí sinh tại Đoàn Thanh niên huyện Tân Biên
 • 4
  901 thí sinh tại Đoàn Thanh niên thị xã Hòa Thành
 • 5
  864 thí sinh tại Đoàn Thanh niên huyện Châu Thành
 • 6
  631 thí sinh tại Đoàn Khối Cơ quan - Doanh nghiệp Tây Ninh
 • 7
  380 thí sinh tại Đoàn Thanh niên Công an Tây Ninh
 • 8
  167 thí sinh tại Đoàn Thanh niên Biên phòng Tây Ninh
 • 9
  117 thí sinh tại Đoàn Thanh niên Trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh
 • 10
  115 thí sinh tại Đoàn Thanh niên huyện Gò Dầu
 • 11
  97 thí sinh tại Đoàn Thanh niên huyện Dương Minh Châu
 • 12
  95 thí sinh tại Đoàn Thanh niên Công ty Cao su Tây Ninh
 • 13
  89 thí sinh tại Đoàn Thanh niên huyện Tân Châu
 • 14
  73 thí sinh tại Đoàn Thanh niên Quân sự Tây Ninh
 • 15
  66 thí sinh tại Đoàn Thanh niên thị xã Trảng Bàng
 • 16
  52 thí sinh tại Đoàn Thanh niên Công ty Cao su Tân Biên
 • 17
  35 thí sinh tại Đoàn Thanh niên Trường Trung cấp Y tế Tây Ninh
 • 18
  17 thí sinh tại Đoàn Thanh niên Trường Cao đẳng Nghề Tây Ninh
 • 19
  16 thí sinh tại Đoàn Thanh niên Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Tây Ninh
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi

Thông báo ban tổ chức


thống kê
7,223

Lượt đăng ký

17,604

Lượt thi

Đăng ký nhanh: