My Aloha
TÌM HIỂU NGHỊ QUYẾT ĐẢNG BỘ XÃ DUY PHƯỚC, HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN CÁC CẤP & ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH
Nhằm giúp cho Đoàn viên, thanh niên, Đội viên hiểu biết về Nghị quyết Đảng bộ xã Duy Phước, Hội Liên hiệp Thanh niên các cấp và Đội TNPT Hồ Chí Minh
bắt đầu

19h00

23/05/2020

kết thúc

23h55

31/05/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

26 thí sinh đăng ký
 • 1
  15 thí sinh tại THÔN LANG CHÂU BẮC
 • 2
  5 thí sinh tại THÔN HÒA BÌNH
 • 3
  2 thí sinh tại THÔN CÂU LÂU ĐÔNG
 • 4
  2 thí sinh tại THÔN HÀ NHUẬN
 • 5
  1 thí sinh tại TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 DUY PHƯỚC
 • 6
  1 thí sinh tại THÔN LANG CHÂU NAM
 • Xem thêm
31 thí sinh đã thi
 • 1
  15 thí sinh tại THÔN LANG CHÂU BẮC
 • 2
  8 thí sinh tại THÔN HÒA BÌNH
 • 3
  4 thí sinh tại THÔN CÂU LÂU ĐÔNG
 • 4
  2 thí sinh tại THÔN HÀ NHUẬN
 • 5
  1 thí sinh tại TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 DUY PHƯỚC
 • 6
  1 thí sinh tại THÔN LANG CHÂU NAM
 • Xem thêm
 • 1
  Lê Minh Tuấn
  THÔN LANG CHÂU BẮC
 • 2
  Huỳnh Tấn Khánh
  THÔN HÒA BÌNH
 • 3
  Nguyễn Văn Tài
  THÔN LANG CHÂU BẮC
 • 4
  Huỳnh Thị Vy
  THÔN HÒA BÌNH
 • 5
  Nguyễn Văn Hiếu
  THÔN LANG CHÂU BẮC
 • 6
  Nguyễn Văn Đức
  THÔN LANG CHÂU BẮC
 • 7
  Đặng Hoài Tâm
  THÔN LANG CHÂU BẮC
 • 8
  Nguyễn Văn Hưng
  THÔN LANG CHÂU BẮC
 • 9
  Lệ Duyên
  THÔN HÒA BÌNH
 • 10
  Trần Văn Trung
  THÔN LANG CHÂU BẮC
 • 11
  Nguyên Thảo
  THÔN LANG CHÂU BẮC
 • 12
  Lê Gia
  THÔN LANG CHÂU NAM
 • 13
  Lê Hồ Trung Kiên
  THÔN HÀ NHUẬN
 • 14
  Huỳnh Tấn Hiền
  THÔN CÂU LÂU ĐÔNG
 • 15
  Nguyễn Hoàng Vũ
  THÔN LANG CHÂU BẮC
 • 16
  Mai văn vũ
  THÔN HÀ NHUẬN
 • 17
  Linh Nguyễn
  THÔN CÂU LÂU ĐÔNG
 • 18
  Minh Đức Lư
  THÔN LANG CHÂU BẮC
 • 19
  Lê Trung Trí
  THÔN HÒA BÌNH
 • 20
  Hoàng Nguyễn Bảo Quân
  TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 DUY PHƯỚC
 • Xem thêm
Đơn vị tài trợ
Đơn vị đồng hành
thống kê
26

Lượt đăng ký

31

Lượt thi

Đăng ký nhanh: