My Aloha
Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội VI Hội Sinh viên TP. Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2020 - 2023
Đề thi gồm 30 câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến Nghị quyết Đại hội VI. Thí sinh có duy nhất 01 lần thi
bắt đầu

16h00

16/04/2021

kết thúc

21h00

19/04/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

771 thí sinh đăng ký
771 thí sinh đã thi
  • Chưa có kết quả thi

Tin tức

thống kê
771

Lượt đăng ký

771

Lượt thi

Đăng ký nhanh: