banner
TÌM HIỂU NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI PHỤ NỮ TOÀN QUỐC VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI PHỤ NỮ TP ĐÀ NẴNG
bắt đầu

09h00

18/07/2022

kết thúc

17h00

14/08/2022

cuộc thi sẽ kết thúc trong

Danh sách các đợt thi
CUỘC THI ĐỢT 1
Từ 09h00 ngày 18/07/2022
Đến 17h00 ngày 24/07/2022
CUỘC THI ĐỢT 2
Từ 09h00 ngày 25/07/2022
Đến 17h00 ngày 31/07/2022
CUỘC THI ĐỢT 3
Từ 09h00 ngày 01/08/2022
Đến 17h00 ngày 07/08/2022
CUỘC THI ĐỢT 4
Từ 09h00 ngày 08/08/2022
Đến 17h00 ngày 14/08/2022
CUỘC THI ĐỢT 1
Từ 09h00 ngày 18/07/2022
Đến 17h00 ngày 24/07/2022
CUỘC THI ĐỢT 2
Từ 09h00 ngày 25/07/2022
Đến 17h00 ngày 31/07/2022
CUỘC THI ĐỢT 3
Từ 09h00 ngày 01/08/2022
Đến 17h00 ngày 07/08/2022
CUỘC THI ĐỢT 4
Từ 09h00 ngày 08/08/2022
Đến 17h00 ngày 14/08/2022
Trao giải
1526
Lượt đăng kí
 • 1 86 thí sinh tại Quận Ngũ Hành Sơn - Phường Hòa Hải
 • 2 71 thí sinh tại Quận Thanh Khê - Phường An Khê
 • 3 53 thí sinh tại Quận Hải Châu - Phường Hòa Cường Bắc
 • 4 53 thí sinh tại Quận Liên Chiểu - Phường Hòa Minh
 • 5 50 thí sinh tại Quận Ngũ Hành Sơn - Phường Khuê Mỹ
 • 6 49 thí sinh tại Quận Cẩm Lệ - Phường Hòa Xuân
 • 7 48 thí sinh tại Quận Liên Chiểu - Phường Hòa Hiệp Nam
 • 8 46 thí sinh tại Quận Hải Châu - Phường Thuận Phước
 • 9 44 thí sinh tại Quận Hải Châu - Phường Thanh Bình
 • 10 40 thí sinh tại Quận Liên Chiểu - Phường Hòa Khánh Nam
 • 11 40 thí sinh tại Quận Cẩm Lệ - Phường Hòa Thọ Đông
 • 12 38 thí sinh tại Quận Thanh Khê - Phường Xuân Hà
 • 13 38 thí sinh tại Quận Thanh Khê - Phường Tam Thuận
 • 14 38 thí sinh tại Quận Hải Châu - Phường Hòa Cường Nam
 • 15 34 thí sinh tại Quận Hải Châu - Phường Thạch Thang
 • 16 34 thí sinh tại Huyện Hòa Vang - Xã Hòa Nhơn
 • 17 31 thí sinh tại Quận Sơn Trà - Phường An Hải Đông
 • 18 31 thí sinh tại Quận Hải Châu - Phường Hải Châu 1
 • 19 30 thí sinh tại Quận Liên Chiểu - Phường Hòa Khánh Bắc
 • 20 30 thí sinh tại Quận Liên Chiểu - Phường Hòa Hiệp Bắc
 • 21 30 thí sinh tại Quận Ngũ Hành Sơn - Phường Mỹ An
 • 22 30 thí sinh tại Quận Sơn Trà - Phường Thọ Quang
 • 23 30 thí sinh tại Quận Sơn Trà - Phường An Hải Bắc
 • 24 30 thí sinh tại Quận Sơn Trà - Phường Phước Mỹ
 • 25 29 thí sinh tại Quận Thanh Khê - Phường Thanh Khê Tây
 • 26 28 thí sinh tại Quận Sơn Trà - Phường Nại Hiên Đông
 • 27 28 thí sinh tại Quận Hải Châu - Phường Hòa Thuận Tây
 • 28 26 thí sinh tại Quận Thanh Khê - Phường Thạc Gián
 • 29 26 thí sinh tại Quận Thanh Khê - Phường Thanh Khê Đông
 • 30 26 thí sinh tại Quận Hải Châu - Phường Phước Ninh
 • 31 25 thí sinh tại Quận Cẩm Lệ - Phường Khuê Trung
 • 32 25 thí sinh tại Quận Thanh Khê - Phường Vĩnh Trung
 • 33 24 thí sinh tại Quận Thanh Khê - Phường Chính Gián
 • 34 24 thí sinh tại Huyện Hòa Vang - Xã Hòa Liên
 • 35 24 thí sinh tại Quận Hải Châu - Phường Hòa Thuận Đông
 • 36 23 thí sinh tại Quận Cẩm Lệ - Phường Hòa Phát
 • 37 21 thí sinh tại Huyện Hòa Vang - Xã Hòa Phong
 • 38 18 thí sinh tại Quận Sơn Trà - Phường Mân Thái
 • 39 18 thí sinh tại Quận Thanh Khê - Phường Hòa Khê
 • 40 17 thí sinh tại Quận Hải Châu - Phường Bình Thuận
 • 41 16 thí sinh tại Quận Cẩm Lệ - Phường Hòa An
 • 42 15 thí sinh tại Quận Thanh Khê - Phường Tân Chính
 • 43 15 thí sinh tại Huyện Hòa Vang - Xã Hòa Tiến
 • 44 15 thí sinh tại Huyện Hòa Vang - Xã Hòa Châu
 • 45 15 thí sinh tại Huyện Hòa Vang - Xã Hòa Ninh
 • 46 14 thí sinh tại Quận Cẩm Lệ - Phường Hòa Thọ Tây
 • 47 14 thí sinh tại Quận Hải Châu - Phường Hải Châu 2
 • 48 14 thí sinh tại Huyện Hòa Vang - Xã Hòa Sơn
 • 49 14 thí sinh tại Huyện Hòa Vang - Xã Hòa Khương
 • 50 13 thí sinh tại Quận Ngũ Hành Sơn - Phường Hòa Quý
Xem thêm
5526
Lượt dự thi
 • 1 322 thí sinh tại Quận Ngũ Hành Sơn - Phường Hòa Hải
 • 2 299 thí sinh tại Quận Thanh Khê - Phường An Khê
 • 3 196 thí sinh tại Quận Hải Châu - Phường Hòa Cường Nam
 • 4 187 thí sinh tại Quận Ngũ Hành Sơn - Phường Khuê Mỹ
 • 5 181 thí sinh tại Quận Hải Châu - Phường Thanh Bình
 • 6 171 thí sinh tại Quận Cẩm Lệ - Phường Hòa Thọ Đông
 • 7 166 thí sinh tại Quận Sơn Trà - Phường Thọ Quang
 • 8 166 thí sinh tại Quận Hải Châu - Phường Hòa Cường Bắc
 • 9 158 thí sinh tại Quận Thanh Khê - Phường Tam Thuận
 • 10 157 thí sinh tại Quận Hải Châu - Phường Thuận Phước
 • 11 152 thí sinh tại Huyện Hòa Vang - Xã Hòa Nhơn
 • 12 150 thí sinh tại Quận Hải Châu - Phường Thạch Thang
 • 13 141 thí sinh tại Quận Hải Châu - Phường Hải Châu 1
 • 14 130 thí sinh tại Quận Liên Chiểu - Phường Hòa Minh
 • 15 128 thí sinh tại Quận Liên Chiểu - Phường Hòa Hiệp Nam
 • 16 123 thí sinh tại Quận Thanh Khê - Phường Xuân Hà
 • 17 120 thí sinh tại Quận Liên Chiểu - Phường Hòa Khánh Bắc
 • 18 115 thí sinh tại Quận Sơn Trà - Phường Nại Hiên Đông
 • 19 114 thí sinh tại Quận Thanh Khê - Phường Chính Gián
 • 20 106 thí sinh tại Quận Sơn Trà - Phường An Hải Đông
 • 21 102 thí sinh tại Quận Cẩm Lệ - Phường Hòa Xuân
 • 22 101 thí sinh tại Quận Thanh Khê - Phường Thanh Khê Tây
 • 23 97 thí sinh tại Huyện Hòa Vang - Xã Hòa Phong
 • 24 94 thí sinh tại Huyện Hòa Vang - Xã Hòa Châu
 • 25 92 thí sinh tại Quận Hải Châu - Phường Hòa Thuận Tây
 • 26 92 thí sinh tại Huyện Hòa Vang - Xã Hòa Liên
 • 27 89 thí sinh tại Huyện Hòa Vang - Xã Hòa Phú
 • 28 85 thí sinh tại Quận Sơn Trà - Phường Phước Mỹ
 • 29 85 thí sinh tại Quận Hải Châu - Phường Phước Ninh
 • 30 80 thí sinh tại Quận Sơn Trà - Phường An Hải Bắc
 • 31 78 thí sinh tại Quận Liên Chiểu - Phường Hòa Khánh Nam
 • 32 77 thí sinh tại Quận Cẩm Lệ - Phường Hòa Phát
 • 33 75 thí sinh tại Quận Thanh Khê - Phường Vĩnh Trung
 • 34 73 thí sinh tại Quận Ngũ Hành Sơn - Phường Mỹ An
 • 35 72 thí sinh tại Quận Hải Châu - Phường Hòa Thuận Đông
 • 36 70 thí sinh tại Quận Cẩm Lệ - Phường Khuê Trung
 • 37 66 thí sinh tại Quận Thanh Khê - Phường Thanh Khê Đông
 • 38 65 thí sinh tại Huyện Hòa Vang - Xã Hòa Tiến
 • 39 65 thí sinh tại Huyện Hòa Vang - Xã Hòa Sơn
 • 40 62 thí sinh tại Quận Thanh Khê - Phường Thạc Gián
 • 41 59 thí sinh tại Quận Thanh Khê - Phường Hòa Khê
 • 42 56 thí sinh tại Quận Liên Chiểu - Phường Hòa Hiệp Bắc
 • 43 55 thí sinh tại Huyện Hòa Vang - Xã Hòa Khương
 • 44 54 thí sinh tại Quận Hải Châu - Phường Hải Châu 2
 • 45 50 thí sinh tại Quận Cẩm Lệ - Phường Hòa An
 • 46 46 thí sinh tại Quận Sơn Trà - Phường An Hải Tây
 • 47 43 thí sinh tại Quận Ngũ Hành Sơn - Phường Hòa Quý
 • 48 41 thí sinh tại Quận Thanh Khê - Phường Tân Chính
 • 49 35 thí sinh tại Huyện Hòa Vang - Xã Hòa Ninh
 • 50 34 thí sinh tại Quận Cẩm Lệ - Phường Hòa Thọ Tây
Xem thêm
 • 1Lê Thị Sinh
 • 2Lê Hải Lý
 • 3Trần Thị Lan Thành
 • 4Lê Hải Lý
 • 5Lê Thị Tâm
 • 6Trần Thị Lan Thành
 • 7Lê Thị Ngọc Hoa
 • 8Võ Thị Hiếu
 • 9Đặng Thị Bê
 • 10Nguyễn Thị Xuân
 • 11Võ Thị Hiếu
 • 12Trần Thị Ghi
 • 13Võ Thị Tuyết Mai
 • 14Võ Thị Hiếu
 • 15Võ Thị Hiếu
 • 16Lê Thị Hồng
 • 17Nguyễn Thị Kim Oanh
 • 18Nguyễn Thị Thu Minh
 • 19Mai Thị Phúc
 • 20Võ Thị Hiếu
 • 21Võ Thị Tuyết Mai
 • 22Võ Thị Hiếu
 • 23Nguyễn Thị Hà
 • 24Phan Thị Thái
 • 25Võ Thị Hiếu
 • 26Trần Thị Mỹ Hạnh
 • 27Phạm Thị Ca
 • 28NGUYỄN THỊ NHƯ Ý
 • 29Kim Tuyết
 • 30Phạm Thị Ngọc Mai
 • 31Mai Thi Phượng
 • 32Huỳnh Kim Hương
 • 33Võ Thị Hiếu
 • 34Phan thị hạnh
 • 35Lê Thị Hồng
 • 36Trịnh Thị Cúc
 • 37Phùng Thị Lan
 • 38PHẠM THỊ ẢNH
 • 39Nguyễn Thị Kim Trọng
 • 40Nguyễn Thị Hồng Sỹ
 • 41Nguyễn Thị Ngãi
 • 42Phạm Thị Thu Hà
 • 43Võ Thị Thúy Nga
 • 44Lê Thị Hồng Nga
 • 45Nguyễn Thị Vân
 • 46Nguyễn Thị Xuân
 • 47Huỳnh thị hồng vân
 • 48Ngô Thị không
 • 49Nguyễn Thị Ngọc Linh
 • 50Hoàng Thị Sơn
Xem thêm
 • 1Lê Thị Sinh
 • 2Lê Thị Sinh
 • 3Lê Hải Lý
 • 4Lê Hải Lý
 • 5Lê Thị Sinh
 • 6Lê Thị Sinh
 • 7Lê Thị Sinh
 • 8Lê Hải Lý
 • 9Lê Hải Lý
 • 10Lê Hải Lý
 • 11Lê Thị Sinh
 • 12Lê Thị Sinh
 • 13Nguyễn Thị Như Ý
 • 14Lê Hải Lý
 • 15Lê Thị Sinh
 • 16Trần Thị Lan Thành
 • 17Lê Thị Sinh
 • 18Lê Hải Lý
 • 19Lê Thị Hồng
 • 20Lê Thị Tâm
 • 21Trần Thị Lan Thành
 • 22Lê Hải Lý
 • 23Lê Thị Ngọc Hoa
 • 24Mai Thị Xinh
 • 25Võ Thị Hiếu
 • 26Đặng Thị Bê
 • 27Nguyễn Thị Xuân
 • 28Võ Thị Hiếu
 • 29Trần Thị Ghi
 • 30Võ Thị Tuyết Mai
 • 31Võ Thị Hiếu
 • 32Lê Thị Sinh
 • 33Ngô Thị Không
 • 34Võ Thị Hiếu
 • 35Võ Thị Hiếu
 • 36Võ Thị Hiếu
 • 37Trần Thị Mỹ Hạnh
 • 38Nguyễn Thị Kim Oanh
 • 39Nguyễn Thị Thu Minh
 • 40Mai Thị Phúc
 • 41Võ Thị Hiếu
 • 42Lê Hải Lý
 • 43Lê Hải Lý
 • 44Võ Thị Tuyết Mai
 • 45Võ Thị Hiếu
 • 46Trần Thị Lan Thành
 • 47Nguyễn Thị Hà
 • 48Phan Thị Thái
 • 49Nguyễn Thị Thu Hà
 • 50Võ Thị Hiếu
Xem thêm
NHÂN KHẨU HỌC
29440