My Aloha

Đơn vị tài trợ

Số lượng thí sinh đăng ký

 • 1
  889 thí sinh tại Khác
 • 2
  305 thí sinh tại Ủy ban MTTQ Việt Nam Thị xã Dĩ An
 • 3
  273 thí sinh tại Ủy ban MTTQ Việt Nam Thị xã Bến Cát
 • 4
  179 thí sinh tại Ủy ban MTTQ Việt Nam Huyện Phú Giáo
 • 5
  136 thí sinh tại Liên đoàn Lao động tỉnh
 • 6
  95 thí sinh tại Tỉnh Đoàn Bình Dương
 • 7
  90 thí sinh tại Ủy ban MTTQ Việt Nam Thị xã Thuận An
 • 8
  76 thí sinh tại Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Thủ Dầu Một
 • 9
  55 thí sinh tại Ủy ban MTTQ Việt Nam Huyện Dầu Tiếng
 • 10
  51 thí sinh tại Ủy ban MTTQ Việt Nam Thị xã Tân Uyên
 • 11
  28 thí sinh tại Ủy ban MTTQ Việt Nam Huyện Bắc Tân Uyên
 • 12
  16 thí sinh tại Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh
 • 13
  16 thí sinh tại Các Tổ chức thành viên MTTQ tỉnh
 • 14
  7 thí sinh tại Ủy ban MTTQ Việt Nam Huyện Bàu Bàng
 • 15
  4 thí sinh tại Hội Cựu chiến binh tỉnh
 • 16
  1 thí sinh tại Hội Nông dân tỉnh
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Số lượt thí sinh đã thi

 • 1
  997 lượt thi tại Khác
 • 2
  342 lượt thi tại Ủy ban MTTQ Việt Nam Huyện Phú Giáo
 • 3
  333 lượt thi tại Ủy ban MTTQ Việt Nam Thị xã Dĩ An
 • 4
  285 lượt thi tại Ủy ban MTTQ Việt Nam Thị xã Bến Cát
 • 5
  170 lượt thi tại Ủy ban MTTQ Việt Nam Thị xã Thuận An
 • 6
  144 lượt thi tại Liên đoàn Lao động tỉnh
 • 7
  111 lượt thi tại Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Thủ Dầu Một
 • 8
  105 lượt thi tại Tỉnh Đoàn Bình Dương
 • 9
  67 lượt thi tại Ủy ban MTTQ Việt Nam Thị xã Tân Uyên
 • 10
  62 lượt thi tại Ủy ban MTTQ Việt Nam Huyện Dầu Tiếng
 • 11
  30 lượt thi tại Ủy ban MTTQ Việt Nam Huyện Bắc Tân Uyên
 • 12
  23 lượt thi tại Các Tổ chức thành viên MTTQ tỉnh
 • 13
  18 lượt thi tại Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh
 • 14
  8 lượt thi tại Ủy ban MTTQ Việt Nam Huyện Bàu Bàng
 • 15
  4 lượt thi tại Hội Cựu chiến binh tỉnh
 • 16
  2 lượt thi tại Hội Nông dân tỉnh
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Xếp hạng thí sinh

 • Chưa có kết quả thi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
Xem thêm

Thống kê tổng

 • 2,221
  Tổng lượt đăng ký
 • 2,701
  Tổng lượt thi

Thông tin liên hệ

MTTQ tỉnh Bình Dương

Địa chỉ:
Tel: 02743822866
Email: bantctgmttqbd@gmail.com

Đăng ký nhanh: