My Aloha

Đơn vị tài trợ

Số lượng thí sinh đăng ký

 • 1
  141 thí sinh tại Khác
 • 2
  70 thí sinh tại Ủy ban MTTQ Việt Nam Huyện Phú Giáo
 • 3
  36 thí sinh tại Ủy ban MTTQ Việt Nam Thị xã Thuận An
 • 4
  36 thí sinh tại Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Thủ Dầu Một
 • 5
  18 thí sinh tại Ủy ban MTTQ Việt Nam Thị xã Tân Uyên
 • 6
  17 thí sinh tại Ủy ban MTTQ Việt Nam Thị xã Dĩ An
 • 7
  9 thí sinh tại Tỉnh Đoàn Bình Dương
 • 8
  9 thí sinh tại Các Tổ chức thành viên MTTQ tỉnh
 • 9
  5 thí sinh tại Liên đoàn Lao động tỉnh
 • 10
  4 thí sinh tại Ủy ban MTTQ Việt Nam Thị xã Bến Cát
 • 11
  4 thí sinh tại Ủy ban MTTQ Việt Nam Huyện Dầu Tiếng
 • 12
  2 thí sinh tại Ủy ban MTTQ Việt Nam Huyện Bàu Bàng
 • 13
  1 thí sinh tại Hội Cựu chiến binh tỉnh
 • 14
  1 thí sinh tại Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Số lượt thí sinh đã thi

 • 1
  194 lượt thi tại Khác
 • 2
  148 lượt thi tại Ủy ban MTTQ Việt Nam Huyện Phú Giáo
 • 3
  71 lượt thi tại Ủy ban MTTQ Việt Nam Thị xã Thuận An
 • 4
  64 lượt thi tại Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Thủ Dầu Một
 • 5
  27 lượt thi tại Ủy ban MTTQ Việt Nam Thị xã Tân Uyên
 • 6
  23 lượt thi tại Ủy ban MTTQ Việt Nam Thị xã Dĩ An
 • 7
  15 lượt thi tại Các Tổ chức thành viên MTTQ tỉnh
 • 8
  14 lượt thi tại Tỉnh Đoàn Bình Dương
 • 9
  8 lượt thi tại Ủy ban MTTQ Việt Nam Huyện Dầu Tiếng
 • 10
  6 lượt thi tại Liên đoàn Lao động tỉnh
 • 11
  4 lượt thi tại Ủy ban MTTQ Việt Nam Thị xã Bến Cát
 • 12
  3 lượt thi tại Ủy ban MTTQ Việt Nam Huyện Bàu Bàng
 • 13
  2 lượt thi tại Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh
 • 14
  1 lượt thi tại Hội Cựu chiến binh tỉnh
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Xếp hạng thí sinh

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
Xem thêm
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
Xem thêm

Thống kê tổng

 • 353
  Tổng lượt đăng ký
 • 580
  Tổng lượt thi

Thông tin liên hệ

Nguyễn Ngọc Hải

Địa chỉ:
Tel: 0919087085
Email: bantctgmttqbd@gmail.com

Đăng ký nhanh: