My Aloha
TÌM HIỂU NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI MTTQ VIỆT NAM LẦN THỨ IX, NHIỆM KỲ 2019 - 2024
Cuộc thi Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 diễn ra từ ngày 25/11/2019 đến hết ngày 22/12/2019
bắt đầu

00h00

25/11/2019

kết thúc

23h55

22/12/2019

cuộc thi sẽ kết thúc trong

2,221 thí sinh đăng ký
 • 1
  889 thí sinh tại Khác
 • 2
  305 thí sinh tại Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Dĩ An
 • 3
  273 thí sinh tại Ủy ban MTTQ Việt Nam Thị xã Bến Cát
 • 4
  179 thí sinh tại Ủy ban MTTQ Việt Nam Huyện Phú Giáo
 • 5
  136 thí sinh tại Liên đoàn Lao động
 • 6
  95 thí sinh tại Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
 • 7
  90 thí sinh tại Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Thuận An
 • 8
  76 thí sinh tại Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Thủ Dầu Một
 • 9
  55 thí sinh tại Ủy ban MTTQ Việt Nam Huyện Dầu Tiếng
 • 10
  51 thí sinh tại Ủy ban MTTQ Việt Nam Thị xã Tân Uyên
 • 11
  28 thí sinh tại Ủy ban MTTQ Việt Nam Huyện Bắc Tân Uyên
 • 12
  16 thí sinh tại Hội Liên hiệp Phụ nữ
 • 13
  16 thí sinh tại Các Tổ chức thành viên khác MTTQ tỉnh
 • 14
  7 thí sinh tại Ủy ban MTTQ Việt Nam Huyện Bàu Bàng
 • 15
  4 thí sinh tại Hội Cựu chiến binh
 • 16
  1 thí sinh tại Hội Nông dân
 • Xem thêm
2,701 thí sinh đã thi
 • 1
  997 thí sinh tại Khác
 • 2
  342 thí sinh tại Ủy ban MTTQ Việt Nam Huyện Phú Giáo
 • 3
  333 thí sinh tại Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Dĩ An
 • 4
  285 thí sinh tại Ủy ban MTTQ Việt Nam Thị xã Bến Cát
 • 5
  170 thí sinh tại Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Thuận An
 • 6
  144 thí sinh tại Liên đoàn Lao động
 • 7
  111 thí sinh tại Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Thủ Dầu Một
 • 8
  105 thí sinh tại Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
 • 9
  67 thí sinh tại Ủy ban MTTQ Việt Nam Thị xã Tân Uyên
 • 10
  62 thí sinh tại Ủy ban MTTQ Việt Nam Huyện Dầu Tiếng
 • 11
  30 thí sinh tại Ủy ban MTTQ Việt Nam Huyện Bắc Tân Uyên
 • 12
  23 thí sinh tại Các Tổ chức thành viên khác MTTQ tỉnh
 • 13
  18 thí sinh tại Hội Liên hiệp Phụ nữ
 • 14
  8 thí sinh tại Ủy ban MTTQ Việt Nam Huyện Bàu Bàng
 • 15
  4 thí sinh tại Hội Cựu chiến binh
 • 16
  2 thí sinh tại Hội Nông dân
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi

Thông báo ban tổ chức

Đơn vị đồng hành
thống kê
2,221

Lượt đăng ký

2,701

Lượt thi

Đăng ký nhanh: