My Aloha
TÌM HIỂU NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG VÀ CUỘC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI, HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP
Tuần 1 diễn ra từ ngày 19/4 đến ngày 23/4/2021
bắt đầu

08h00

19/04/2021

kết thúc

15h00

23/04/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

265 thí sinh đăng ký
 • 1
  43 thí sinh tại Phòng PC07
 • 2
  26 thí sinh tại Phòng PC06
 • 3
  23 thí sinh tại Phòng PH10
 • 4
  22 thí sinh tại Phòng PX03
 • 5
  18 thí sinh tại Phòng PC08
 • 6
  16 thí sinh tại Phòng PC11
 • 7
  16 thí sinh tại Phòng PA01
 • 8
  12 thí sinh tại Phòng PV01
 • 9
  11 thí sinh tại Phòng PA02
 • 10
  11 thí sinh tại Phòng PV06
 • 11
  10 thí sinh tại Phòng PA04
 • 12
  9 thí sinh tại Phòng PA03
 • 13
  8 thí sinh tại Phòng PX01
 • 14
  8 thí sinh tại Phòng PC03
 • 15
  5 thí sinh tại Phòng PK02
 • 16
  4 thí sinh tại Phòng PC01
 • 17
  4 thí sinh tại Phòng PA06
 • 18
  4 thí sinh tại Phòng PA09
 • 19
  3 thí sinh tại Phòng PV05
 • 20
  3 thí sinh tại Phòng PC04
 • Xem thêm
397 thí sinh đã thi
 • 1
  65 thí sinh tại Phòng PC07
 • 2
  38 thí sinh tại Phòng PX03
 • 3
  35 thí sinh tại Phòng PH10
 • 4
  31 thí sinh tại Phòng PC06
 • 5
  28 thí sinh tại Phòng PC08
 • 6
  28 thí sinh tại Phòng PA01
 • 7
  28 thí sinh tại Phòng PC11
 • 8
  21 thí sinh tại Phòng PV01
 • 9
  17 thí sinh tại Phòng PA02
 • 10
  14 thí sinh tại Phòng PA04
 • 11
  14 thí sinh tại Phòng PC03
 • 12
  12 thí sinh tại Phòng PA03
 • 13
  12 thí sinh tại Phòng PV06
 • 14
  12 thí sinh tại Phòng PX01
 • 15
  10 thí sinh tại Phòng PK02
 • 16
  6 thí sinh tại Phòng PA06
 • 17
  6 thí sinh tại Phòng PC01
 • 18
  4 thí sinh tại Phòng PV05
 • 19
  4 thí sinh tại Phòng PA09
 • 20
  3 thí sinh tại Phòng PC04
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi

Tin tức

thống kê
265

Lượt đăng ký

397

Lượt thi

Đăng ký nhanh: