My Aloha
Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng và bầu cử hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Cuộc thi diễn ra trong thời gian quy định. Mỗi câu hỏi chỉ chọn một đáp án đúng nhất.
bắt đầu

08h00

14/04/2021

kết thúc

17h00

24/04/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

845 thí sinh đăng ký
 • 1
  44 thí sinh tại Lớp 12/4
 • 2
  43 thí sinh tại Lớp 11/2
 • 3
  41 thí sinh tại Lớp 11/6
 • 4
  41 thí sinh tại Lớp 10/2
 • 5
  39 thí sinh tại Lớp 11/9
 • 6
  39 thí sinh tại Lớp 10/10
 • 7
  39 thí sinh tại Lớp 12/2
 • 8
  38 thí sinh tại Lớp 10/1
 • 9
  37 thí sinh tại Lớp 10/6
 • 10
  35 thí sinh tại Lớp 11/7
 • 11
  34 thí sinh tại Lớp 11/1
 • 12
  34 thí sinh tại Lớp 11/10
 • 13
  33 thí sinh tại Lớp 10/11
 • 14
  33 thí sinh tại Lớp 10/9
 • 15
  33 thí sinh tại Lớp 11/5
 • 16
  33 thí sinh tại Lớp 10/3
 • 17
  32 thí sinh tại Lớp 10/8
 • 18
  28 thí sinh tại Lớp 10/5
 • 19
  23 thí sinh tại Lớp 12/7
 • 20
  23 thí sinh tại Lớp 12/3
 • Xem thêm
1,011 thí sinh đã thi
 • 1
  60 thí sinh tại Lớp 10/2
 • 2
  58 thí sinh tại Lớp 10/1
 • 3
  55 thí sinh tại Lớp 11/2
 • 4
  50 thí sinh tại Lớp 10/9
 • 5
  50 thí sinh tại Lớp 12/4
 • 6
  49 thí sinh tại Lớp 11/6
 • 7
  47 thí sinh tại Lớp 10/6
 • 8
  45 thí sinh tại Lớp 12/2
 • 9
  42 thí sinh tại Lớp 10/10
 • 10
  41 thí sinh tại Lớp 11/1
 • 11
  40 thí sinh tại Lớp 10/3
 • 12
  40 thí sinh tại Lớp 11/9
 • 13
  39 thí sinh tại Lớp 11/7
 • 14
  39 thí sinh tại Lớp 10/11
 • 15
  37 thí sinh tại Lớp 10/5
 • 16
  36 thí sinh tại Lớp 11/10
 • 17
  36 thí sinh tại Lớp 11/5
 • 18
  34 thí sinh tại Lớp 10/8
 • 19
  27 thí sinh tại Lớp 10/4
 • 20
  25 thí sinh tại Lớp 12/3
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi

Tin tức

thống kê
845

Lượt đăng ký

1,011

Lượt thi

Đăng ký nhanh: