My Aloha
Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng, lịch sử Đoàn; cuộc Bầu cử ĐBQH khóa XV và ĐB HĐND các cấp
Cuộc thi được tổ chức 5 tuần, mỗi tuần 02 kỳ từ ngày 12/4/2021 - 15/5/2021. Mỗi thí sinh có 02 lượt thi mỗi kỳ.
bắt đầu

09h00

06/05/2021

kết thúc

12h00

08/05/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

5,378 thí sinh đăng ký
 • 1
  2,419 thí sinh tại Đoàn Thanh niên Thành phố Tây Ninh
 • 2
  820 thí sinh tại Đoàn Thanh niên huyện Bến Cầu
 • 3
  604 thí sinh tại Đoàn Thanh niên huyện Tân Biên
 • 4
  385 thí sinh tại Đoàn Thanh niên huyện Gò Dầu
 • 5
  280 thí sinh tại Đoàn Thanh niên Trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh
 • 6
  275 thí sinh tại Đoàn Khối Cơ quan - Doanh nghiệp Tây Ninh
 • 7
  158 thí sinh tại Đoàn Thanh niên Công an Tây Ninh
 • 8
  141 thí sinh tại Đoàn Thanh niên huyện Châu Thành
 • 9
  61 thí sinh tại Đoàn Thanh niên Biên phòng Tây Ninh
 • 10
  52 thí sinh tại Đoàn Thanh niên thị xã Hòa Thành
 • 11
  43 thí sinh tại Đoàn Thanh niên huyện Dương Minh Châu
 • 12
  41 thí sinh tại Đoàn Thanh niên Công ty Cao su Tây Ninh
 • 13
  38 thí sinh tại Đoàn Thanh niên huyện Tân Châu
 • 14
  17 thí sinh tại Đoàn Thanh niên Quân sự Tây Ninh
 • 15
  13 thí sinh tại Đoàn Thanh niên Trường Trung cấp Y tế Tây Ninh
 • 16
  10 thí sinh tại Đoàn Thanh niên Công ty Cao su Tân Biên
 • 17
  9 thí sinh tại Đoàn Thanh niên Trường Cao đẳng Nghề Tây Ninh
 • 18
  6 thí sinh tại Đoàn Thanh niên thị xã Trảng Bàng
 • 19
  6 thí sinh tại Đoàn Thanh niên Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Tây Ninh
 • Xem thêm
10,646 thí sinh đã thi
 • 1
  4,813 thí sinh tại Đoàn Thanh niên Thành phố Tây Ninh
 • 2
  1,845 thí sinh tại Đoàn Thanh niên huyện Bến Cầu
 • 3
  1,168 thí sinh tại Đoàn Thanh niên huyện Tân Biên
 • 4
  567 thí sinh tại Đoàn Thanh niên huyện Gò Dầu
 • 5
  557 thí sinh tại Đoàn Khối Cơ quan - Doanh nghiệp Tây Ninh
 • 6
  440 thí sinh tại Đoàn Thanh niên Công an Tây Ninh
 • 7
  416 thí sinh tại Đoàn Thanh niên Trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh
 • 8
  258 thí sinh tại Đoàn Thanh niên huyện Châu Thành
 • 9
  119 thí sinh tại Đoàn Thanh niên Biên phòng Tây Ninh
 • 10
  105 thí sinh tại Đoàn Thanh niên thị xã Hòa Thành
 • 11
  87 thí sinh tại Đoàn Thanh niên huyện Tân Châu
 • 12
  84 thí sinh tại Đoàn Thanh niên huyện Dương Minh Châu
 • 13
  79 thí sinh tại Đoàn Thanh niên Công ty Cao su Tây Ninh
 • 14
  37 thí sinh tại Đoàn Thanh niên Quân sự Tây Ninh
 • 15
  24 thí sinh tại Đoàn Thanh niên Trường Trung cấp Y tế Tây Ninh
 • 16
  15 thí sinh tại Đoàn Thanh niên Công ty Cao su Tân Biên
 • 17
  13 thí sinh tại Đoàn Thanh niên Trường Cao đẳng Nghề Tây Ninh
 • 18
  10 thí sinh tại Đoàn Thanh niên Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Tây Ninh
 • 19
  9 thí sinh tại Đoàn Thanh niên thị xã Trảng Bàng
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi

Thông báo ban tổ chức


Đơn vị tài trợ
thống kê
5,378

Lượt đăng ký

10,646

Lượt thi

Đăng ký nhanh: