My Aloha
TÌM HIỂU NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP
Tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP. Thủ Dầu Một lần thứ XII nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Định Hòa lần thứ XVI.
bắt đầu

00h00

05/08/2020

kết thúc

00h00

26/08/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

44 thí sinh đăng ký
 • 1
  11 thí sinh tại Chi bộ Tiểu học Định Hòa
 • 2
  9 thí sinh tại Chi bộ Quân sự
 • 3
  8 thí sinh tại Chi bộ Khu phố 5
 • 4
  4 thí sinh tại Chi bộ Khu phố 6
 • 5
  3 thí sinh tại Khác
 • 6
  3 thí sinh tại Chi bộ Khu phố 4
 • 7
  3 thí sinh tại Chi bộ Khu phố 3
 • 8
  1 thí sinh tại Chi bộ Công an
 • 9
  1 thí sinh tại Chi bộ Khu phố 2
 • 10
  1 thí sinh tại Chi bộ Khu phố 1
 • Xem thêm
90 thí sinh đã thi
 • 1
  29 thí sinh tại Chi bộ Tiểu học Định Hòa
 • 2
  17 thí sinh tại Chi bộ Khu phố 5
 • 3
  16 thí sinh tại Chi bộ Quân sự
 • 4
  6 thí sinh tại Chi bộ Khu phố 4
 • 5
  6 thí sinh tại Khác
 • 6
  6 thí sinh tại Chi bộ Khu phố 3
 • 7
  5 thí sinh tại Chi bộ Khu phố 6
 • 8
  3 thí sinh tại Chi bộ Khu phố 1
 • 9
  2 thí sinh tại Chi bộ Khu phố 2
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi
thống kê
44

Lượt đăng ký

90

Lượt thi

Đăng ký nhanh: