banner
Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025
bắt đầu

08h00

22/11/2021

kết thúc

12h00

28/11/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

11121
Lượt đăng kí
 • 1 1,912 thí sinh tại Thành đoàn Sơn La
 • 2 1,399 thí sinh tại Huyện đoàn Bắc Yên
 • 3 1,008 thí sinh tại Huyện đoàn Mai Sơn
 • 4 877 thí sinh tại Huyện đoàn Sông Mã
 • 5 850 thí sinh tại Đoàn trường Đại học Tây Bắc
 • 6 783 thí sinh tại Đoàn khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh
 • 7 727 thí sinh tại Huyện đoàn Mộc Châu
 • 8 721 thí sinh tại Huyện đoàn Thuận Châu
 • 9 713 thí sinh tại Huyện đoàn Mường La
 • 10 671 thí sinh tại Huyện đoàn Phù Yên
Xem thêm
16737
Lượt dự thi
 • 1 2,679 thí sinh tại Thành đoàn Sơn La
 • 2 2,280 thí sinh tại Huyện đoàn Bắc Yên
 • 3 1,471 thí sinh tại Huyện đoàn Mai Sơn
 • 4 1,369 thí sinh tại Huyện đoàn Sông Mã
 • 5 1,262 thí sinh tại Đoàn trường Đại học Tây Bắc
 • 6 1,166 thí sinh tại Huyện đoàn Mường La
 • 7 1,072 thí sinh tại Huyện đoàn Mộc Châu
 • 8 1,056 thí sinh tại Đoàn khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh
 • 9 991 thí sinh tại Huyện đoàn Thuận Châu
 • 10 948 thí sinh tại Huyện đoàn Phù Yên
Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi
 • 1Trang Nguyễn
 • 2Giàng A Cở
 • 3Bùi Thị Như Quyên
 • 4Hoàng Thị Huyền
 • 5Đào Thị Quyên
 • 6Đinh Tiến Dũng
 • 7Đinh Lưu Như
 • 8Lường Thị Thơm
 • 9Lê Trang
 • 10Đinh Hoàng Long
Xem thêm
20601