banner
Tìm hiểu Luật Thanh niên và Chương trình phát triển thanh niên Đà Nẵng giai đoạn 2021 - 2030
bắt đầu

09h00

07/03/2022

kết thúc

23h59

27/03/2022

cuộc thi sẽ kết thúc trong

Danh sách các đợt thi
CUỘC THI ĐỢT 1
Từ 09h00 ngày 07/03/2022
Đến 23h59 ngày 13/03/2022
CUỘC THI ĐỢT 2
Từ 09h00 ngày 14/03/2022
Đến 23h59 ngày 20/03/2022
CUỘC THI ĐỢT 3
Từ 09h00 ngày 21/03/2022
Đến 23h59 ngày 27/03/2022
CUỘC THI ĐỢT 1
Từ 09h00 ngày 07/03/2022
Đến 23h59 ngày 13/03/2022
CUỘC THI ĐỢT 2
Từ 09h00 ngày 14/03/2022
Đến 23h59 ngày 20/03/2022
CUỘC THI ĐỢT 3
Từ 09h00 ngày 21/03/2022
Đến 23h59 ngày 27/03/2022
Trao giải
 • Chưa có kết quả thi
 • 1Võ Viết Thanh
 • 2Võ Viết Thanh
 • 3Nguyễn Tấn Tuấn
 • 4Đoàn Công Tín
 • 5Trần Hoàng Lâm
 • 6Trần Minh Quang
 • 7nguyen phan
 • 8Nguyễn Thanh Hiền
 • 9Phạm Hữu Minh Đức
 • 10Nguyễn Minh Chiến
 • 11Nguyễn Anh Thắng
 • 12Lộc Đào Bá
 • 13K' Nguyệt
 • 14Trần An Duy
 • 15Ngô Minh Quang
 • 16Nguyễn Văn Minh Thông
 • 17Nguyễn Minh Chiến
 • 18Lê Cao Quỳnh Giao
 • 19Huỳnh Công Danh
 • 20Trần Minh Quang
 • 21Hồ Thiện Đỉnh
 • 22Lê Thị Như Lan
 • 23Huỳnh Thị Thanh Thủy
 • 24Nguyễn Thị Thuận
 • 25Đỗ Hải Nam
 • 26Đặng Trần Toàn Phúc
 • 27Cao Hoàng Bảo Trâm
 • 28Trần Quốc Hùng
 • 29Nguyễn Phan Lâm Thuyên
 • 30Nguyễn Thị Thu Hà
 • 31Trần Hoàng Lâm
 • 32Nguyễn Thị Thuận
 • 33Võ Viết Thanh
 • 34Võ Viết Thanh
 • 35Nguyễn Thị Thuận
 • 36Trần Hoàng Lâm
 • 37Hồ Thiện Đỉnh
 • 38Nguyễn Thị Thuận
 • 39nguyen han
 • 40Nguyễn Văn Sáu
 • 41Trà Hữu Minh
 • 42Hồ Thị Kim Thanh
 • 43Hồ Thiện Đỉnh
 • 44Phạm Võ Quốc Hưng
 • 45Hứa Hoàng Thanh Nhã
 • 46Phan Toại Nguyện
 • 47Lê Thị Thanh Hằng
 • 48Phan Thị Tường Vi
 • 4912.10 lop
 • 50Quỳnh Ngô
Xem thêm
25324