My Aloha
TÌM HIỂU LUẬT MTTQ NĂM 2015; ĐIỀU LỆ MTTQ; NGHỊ QUYẾT ĐH ĐB MTTQ TP.HCM LẦN XI & QUẬN GÒ VẤP LẦN XII
TÌM HIỂU LUẬT MTTQ NĂM 2015; ĐIỀU LỆ MTTQ; NGHỊ QUYẾT ĐH ĐB MTTQ TP.HCM LẦN XI & QUẬN GÒ VẤP LẦN XII
bắt đầu

08h00

08/06/2020

kết thúc

16h00

21/06/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

950 thí sinh đăng ký
 • 1
  220 thí sinh tại Phường 4
 • 2
  108 thí sinh tại Phường 3
 • 3
  108 thí sinh tại Phường 1
 • 4
  86 thí sinh tại Phường 7
 • 5
  85 thí sinh tại Phường 8
 • 6
  72 thí sinh tại Phường 15
 • 7
  45 thí sinh tại Phường 5
 • 8
  43 thí sinh tại Phường 14
 • 9
  39 thí sinh tại Phường 11
 • 10
  37 thí sinh tại Phường 10
 • 11
  36 thí sinh tại Phường 17
 • 12
  33 thí sinh tại Phường 16
 • 13
  17 thí sinh tại Phường 9
 • 14
  10 thí sinh tại Phường 13
 • 15
  8 thí sinh tại Phường 6
 • 16
  3 thí sinh tại Phường 12
 • Xem thêm
913 thí sinh đã thi
 • 1
  220 thí sinh tại Phường 4
 • 2
  108 thí sinh tại Phường 3
 • 3
  93 thí sinh tại Phường 1
 • 4
  85 thí sinh tại Phường 7
 • 5
  82 thí sinh tại Phường 8
 • 6
  69 thí sinh tại Phường 15
 • 7
  43 thí sinh tại Phường 5
 • 8
  42 thí sinh tại Phường 14
 • 9
  36 thí sinh tại Phường 10
 • 10
  36 thí sinh tại Phường 17
 • 11
  34 thí sinh tại Phường 11
 • 12
  30 thí sinh tại Phường 16
 • 13
  17 thí sinh tại Phường 9
 • 14
  9 thí sinh tại Phường 13
 • 15
  6 thí sinh tại Phường 6
 • 16
  3 thí sinh tại Phường 12
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi
thống kê
950

Lượt đăng ký

913

Lượt thi

Đăng ký nhanh: