My Aloha

Đơn vị tài trợ

Số lượng thí sinh đăng ký

 • 1
  87 thí sinh tại BCH Đoàn Trường THPT Lê Lợi
 • 2
  49 thí sinh tại Liên đội THPT Lê Lợi
 • 3
  40 thí sinh tại Liên đội THCS Tân Mỹ
 • 4
  15 thí sinh tại Liên đội TH Tân Mỹ
 • 5
  10 thí sinh tại BCH Đoàn Trường THPT Tân Bình
 • 6
  7 thí sinh tại Liên đội THPT Tân Bình
 • 7
  6 thí sinh tại Liên đội TH Tân Thành
 • 8
  5 thí sinh tại Liên đội TH Tân Lập
 • 9
  2 thí sinh tại BCH Đoàn Thị trấn Tân Thành
 • 10
  2 thí sinh tại BCH Chi đoàn Công an
 • 11
  1 thí sinh tại BCH Chi đoàn HĐND-UBND-PGD&ĐT huyện
 • 12
  1 thí sinh tại BCH Chi đoàn Bưu Điện huyện
 • 13
  1 thí sinh tại BCH Đoàn xã Tân Bình
 • 14
  1 thí sinh tại Liên đội TH Lạc An
 • 15
  1 thí sinh tại BCH Đoàn xã Tân Mỹ
 • 16
  1 thí sinh tại BCH Chi đoàn Khối Đoàn thể
 • 17
  1 thí sinh tại BCH Đoàn xã Hiếu Liêm
 • 18
  1 thí sinh tại BCH Đoàn Trường THPT Thường Tân
 • 19
  1 thí sinh tại BCH Chi đoàn Y tế huyện
 • 20
  1 thí sinh tại Liên đội TH Thường Tân
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Số lượt thí sinh đã thi

 • 1
  818 lượt thi tại Liên đội TH Tân Thành
 • 2
  237 lượt thi tại Liên đội TH Tân Mỹ
 • 3
  167 lượt thi tại Liên đội THCS Tân Mỹ
 • 4
  152 lượt thi tại Liên đội TH Tân Lập
 • 5
  152 lượt thi tại BCH Đoàn Trường THPT Lê Lợi
 • 6
  69 lượt thi tại Liên đội THPT Lê Lợi
 • 7
  18 lượt thi tại BCH Đoàn Thị trấn Tân Thành
 • 8
  15 lượt thi tại BCH Chi đoàn Công an
 • 9
  11 lượt thi tại BCH Đoàn Trường THPT Tân Bình
 • 10
  10 lượt thi tại Liên đội THPT Tân Bình
 • 11
  3 lượt thi tại BCH Chi đoàn Bưu Điện huyện
 • 12
  2 lượt thi tại BCH Chi đoàn Chi Cục thuế huyện
 • 13
  2 lượt thi tại BCH Đoàn Trường THPT Thường Tân
 • 14
  2 lượt thi tại BCH Chi đoàn Tòa án huyện
 • 15
  2 lượt thi tại Liên đội TH Thường Tân
 • 16
  1 lượt thi tại BCH Đoàn xã Tân Mỹ
 • 17
  1 lượt thi tại BCH Chi đoàn QLĐT-KT huyện
 • 18
  1 lượt thi tại BCH Chi đoàn Khối Đoàn thể
 • 19
  1 lượt thi tại BCH Chi đoàn Y tế huyện
 • 20
  1 lượt thi tại BCH Đoàn xã Tân Bình
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Xếp hạng thí sinh

 • Chưa có kết quả thi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
Xem thêm

Thống kê tổng

 • 235
  Tổng lượt đăng ký
 • 1,666
  Tổng lượt thi

Thông tin liên hệ

Huyện đoàn Bắc Tân Uyên

Địa chỉ: Khu phố 5 - Thị trấn Tân Thành - Huyện Bắc Tân Uyên - Tỉnh Bình Dương
Tel:
Email: huyendoanbactanuyen2@gmail.com

Đăng ký nhanh: