My Aloha

Đơn vị tài trợ

Số lượng thí sinh đăng ký

 • 1
  304 thí sinh tại BCH Đoàn Trường THPT Lê Lợi
 • 2
  187 thí sinh tại Liên đội THPT Lê Lợi
 • 3
  126 thí sinh tại BCH Đoàn Trường THPT Tân Bình
 • 4
  73 thí sinh tại Liên đội THCS Tân Mỹ
 • 5
  52 thí sinh tại Liên đội THPT Tân Bình
 • 6
  46 thí sinh tại BCH Đoàn xã Lạc An
 • 7
  29 thí sinh tại BCH Đoàn Thị trấn Tân Thành
 • 8
  20 thí sinh tại BCH Đoàn xã Đất Cuốc
 • 9
  15 thí sinh tại Liên đội TH Tân Mỹ
 • 10
  14 thí sinh tại BCH Đoàn xã Thường Tân
 • 11
  11 thí sinh tại BCH Chi đoàn Công an
 • 12
  10 thí sinh tại Liên đội TH Tân Bình
 • 13
  9 thí sinh tại BCH Đoàn xã Tân Bình
 • 14
  7 thí sinh tại BCH Đoàn xã Tân Mỹ
 • 15
  7 thí sinh tại BCH Đoàn xã Tân Định
 • 16
  7 thí sinh tại BCH Chi đoàn Bưu Điện huyện
 • 17
  6 thí sinh tại BCH Đoàn xã Tân Lập
 • 18
  5 thí sinh tại Liên đội TH Tân Thành
 • 19
  4 thí sinh tại BCH Chi đoàn Viện Kiểm sát huyện
 • 20
  4 thí sinh tại BCH Đoàn xã Hiếu Liêm
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Số lượt thí sinh đã thi

 • 1
  1,019 lượt thi tại BCH Đoàn xã Thường Tân
 • 2
  994 lượt thi tại BCH Đoàn xã Lạc An
 • 3
  515 lượt thi tại BCH Đoàn Trường THPT Lê Lợi
 • 4
  333 lượt thi tại Liên đội THPT Lê Lợi
 • 5
  287 lượt thi tại Liên đội THCS Tân Mỹ
 • 6
  193 lượt thi tại BCH Đoàn Trường THPT Tân Bình
 • 7
  139 lượt thi tại BCH Đoàn xã Tân Lập
 • 8
  113 lượt thi tại Liên đội THPT Tân Bình
 • 9
  99 lượt thi tại BCH Đoàn xã Tân Mỹ
 • 10
  92 lượt thi tại BCH Đoàn Thị trấn Tân Thành
 • 11
  76 lượt thi tại Liên đội TH Tân Mỹ
 • 12
  35 lượt thi tại BCH Đoàn xã Đất Cuốc
 • 13
  24 lượt thi tại Liên đội TH Lạc An
 • 14
  23 lượt thi tại BCH Chi đoàn Công an
 • 15
  21 lượt thi tại BCH Chi đoàn Xí nghiệp CTCC
 • 16
  19 lượt thi tại Liên đội TH Tân Bình
 • 17
  18 lượt thi tại BCH Chi đoàn Bưu Điện huyện
 • 18
  12 lượt thi tại BCH Đoàn xã Tân Định
 • 19
  11 lượt thi tại BCH Đoàn xã Tân Bình
 • 20
  10 lượt thi tại Liên đội THCS Lạc An
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Xếp hạng thí sinh

 • Chưa có kết quả thi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
Xem thêm

Thống kê tổng

 • 976
  Tổng lượt đăng ký
 • 4,108
  Tổng lượt thi

Thông tin liên hệ

Huyện đoàn Bắc Tân Uyên

Địa chỉ: Khu phố 5 - Thị trấn Tân Thành - Huyện Bắc Tân Uyên - Tỉnh Bình Dương
Tel:
Email: huyendoanbactanuyen2@gmail.com

Đăng ký nhanh: