My Aloha

Đơn vị tài trợ

Số lượng thí sinh đăng ký

 • 1
  75 thí sinh tại BCH Đoàn Trường THPT Lê Lợi
 • 2
  26 thí sinh tại Liên đội THPT Lê Lợi
 • 3
  23 thí sinh tại BCH Đoàn Trường THPT Thường Tân
 • 4
  22 thí sinh tại BCH Đoàn Trường THPT Tân Bình
 • 5
  17 thí sinh tại BCH Đoàn xã Tân Mỹ
 • 6
  17 thí sinh tại Liên đội THPT Tân Bình
 • 7
  16 thí sinh tại BCH Đoàn xã Tân Định
 • 8
  14 thí sinh tại BCH Đoàn Thị trấn Tân Thành
 • 9
  11 thí sinh tại BCH Đoàn xã Hiếu Liêm
 • 10
  11 thí sinh tại BCH Đoàn xã Lạc An
 • 11
  10 thí sinh tại Liên đội THCS Lạc An
 • 12
  8 thí sinh tại Liên đội THPT Thường Tân
 • 13
  8 thí sinh tại Liên đội TH Tân Bình
 • 14
  7 thí sinh tại BCH Đoàn xã Thường Tân
 • 15
  6 thí sinh tại Liên đội THCS Tân Mỹ
 • 16
  5 thí sinh tại BCH Đoàn xã Tân Lập
 • 17
  3 thí sinh tại Liên đội TH Lạc An
 • 18
  3 thí sinh tại BCH Chi đoàn Bưu Điện huyện
 • 19
  2 thí sinh tại BCH Đoàn xã Tân Bình
 • 20
  2 thí sinh tại BCH Chi đoàn HĐND-UBND-PGD&ĐT huyện
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Số lượt thí sinh đã thi

 • 1
  236 lượt thi tại Liên đội TH Tân Bình
 • 2
  132 lượt thi tại BCH Đoàn Trường THPT Lê Lợi
 • 3
  62 lượt thi tại BCH Đoàn Thị trấn Tân Thành
 • 4
  59 lượt thi tại BCH Đoàn Trường THPT Tân Bình
 • 5
  57 lượt thi tại BCH Đoàn xã Tân Định
 • 6
  47 lượt thi tại Liên đội THPT Lê Lợi
 • 7
  45 lượt thi tại BCH Chi đoàn Bưu Điện huyện
 • 8
  40 lượt thi tại BCH Đoàn Trường THPT Thường Tân
 • 9
  30 lượt thi tại Liên đội THPT Tân Bình
 • 10
  27 lượt thi tại Liên đội THCS Lạc An
 • 11
  22 lượt thi tại BCH Đoàn xã Hiếu Liêm
 • 12
  18 lượt thi tại BCH Đoàn xã Tân Mỹ
 • 13
  17 lượt thi tại Liên đội THCS Tân Mỹ
 • 14
  15 lượt thi tại BCH Đoàn xã Lạc An
 • 15
  15 lượt thi tại Liên đội THPT Thường Tân
 • 16
  14 lượt thi tại BCH Đoàn xã Tân Bình
 • 17
  13 lượt thi tại Liên đội TH Lạc An
 • 18
  10 lượt thi tại BCH Đoàn xã Thường Tân
 • 19
  8 lượt thi tại BCH Đoàn xã Tân Lập
 • 20
  3 lượt thi tại Liên đội TH Tân Định
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Xếp hạng thí sinh

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
Xem thêm
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
Xem thêm

Thống kê tổng

 • 294
  Tổng lượt đăng ký
 • 878
  Tổng lượt thi

Thông tin liên hệ

Huyện Đoàn Bắc Tân Uyên

Địa chỉ:
Tel: 0945495566
Email: huyendoanbactanuyen2@gmail.com

Đăng ký nhanh: