My Aloha

Đơn vị tài trợ

Số lượng thí sinh đăng ký

 • 1
  497 thí sinh tại BCH Đoàn Trường THPT Lê Lợi
 • 2
  257 thí sinh tại Liên đội THPT Lê Lợi
 • 3
  187 thí sinh tại BCH Đoàn Trường THPT Thường Tân
 • 4
  86 thí sinh tại BCH Đoàn Thị trấn Tân Thành
 • 5
  81 thí sinh tại BCH Đoàn xã Tân Bình
 • 6
  52 thí sinh tại BCH Đoàn Trường THPT Tân Bình
 • 7
  47 thí sinh tại Liên đội THPT Tân Bình
 • 8
  34 thí sinh tại Liên đội TH Tân Lập
 • 9
  31 thí sinh tại BCH Đoàn xã Lạc An
 • 10
  30 thí sinh tại Liên đội THPT Thường Tân
 • 11
  29 thí sinh tại BCH Đoàn xã Tân Định
 • 12
  26 thí sinh tại BCH Chi đoàn HĐND-UBND-PGD&ĐT huyện
 • 13
  25 thí sinh tại BCH Đoàn xã Hiếu Liêm
 • 14
  24 thí sinh tại BCH Đoàn xã Đất Cuốc
 • 15
  23 thí sinh tại BCH Chi đoàn Y tế huyện
 • 16
  23 thí sinh tại BCH Đoàn xã Tân Lập
 • 17
  20 thí sinh tại BCH Đoàn xã Thường Tân
 • 18
  20 thí sinh tại BCH Đoàn xã Bình Mỹ
 • 19
  18 thí sinh tại BCH Đoàn xã Tân Mỹ
 • 20
  18 thí sinh tại BCH Chi đoàn Công an
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Số lượt thí sinh đã thi

 • 1
  1,024 lượt thi tại BCH Đoàn Trường THPT Lê Lợi
 • 2
  563 lượt thi tại Liên đội THPT Lê Lợi
 • 3
  315 lượt thi tại BCH Đoàn Trường THPT Thường Tân
 • 4
  276 lượt thi tại Liên đội TH Tân Bình
 • 5
  245 lượt thi tại BCH Đoàn Thị trấn Tân Thành
 • 6
  199 lượt thi tại BCH Đoàn Trường THPT Tân Bình
 • 7
  137 lượt thi tại BCH Đoàn xã Tân Bình
 • 8
  127 lượt thi tại BCH Đoàn xã Tân Định
 • 9
  118 lượt thi tại BCH Đoàn xã Hiếu Liêm
 • 10
  95 lượt thi tại BCH Chi đoàn Bưu Điện huyện
 • 11
  89 lượt thi tại Liên đội THPT Tân Bình
 • 12
  58 lượt thi tại BCH Đoàn xã Lạc An
 • 13
  52 lượt thi tại Liên đội THPT Thường Tân
 • 14
  39 lượt thi tại BCH Chi đoàn HĐND-UBND-PGD&ĐT huyện
 • 15
  35 lượt thi tại BCH Chi đoàn Y tế huyện
 • 16
  35 lượt thi tại BCH Chi đoàn TT-TP-THA huyện
 • 17
  34 lượt thi tại BCH Đoàn xã Đất Cuốc
 • 18
  34 lượt thi tại Liên đội TH Tân Lập
 • 19
  32 lượt thi tại BCH Đoàn xã Thường Tân
 • 20
  30 lượt thi tại Liên đội THCS Lạc An
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Xếp hạng thí sinh

 • Chưa có kết quả thi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
Xem thêm

Thống kê tổng

 • 1,678
  Tổng lượt đăng ký
 • 3,799
  Tổng lượt thi

Thông tin liên hệ

Huyện đoàn Bắc Tân Uyên

Địa chỉ: Khu phố 5 - Thị trấn Tân Thành - Huyện Bắc Tân Uyên - Tỉnh Bình Dương
Tel: 0918330101
Email: huyendoanbactanuyen2@gmail.com

Đăng ký nhanh: