My Aloha
Tìm hiểu Luật Bình đẳng giới, kiến thức pháp luật dành cho học sinh THPT, năm 2020
bắt đầu

07h00

19/10/2020

kết thúc

17h00

20/10/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

29,634 thí sinh đăng ký
 • 1
  1,739 thí sinh tại Trường THPT Thành phố Sa Đéc
 • 2
  1,673 thí sinh tại Trường THPT Lấp Vò 2
 • 3
  1,455 thí sinh tại Trường THPT Cao Lãnh 1
 • 4
  1,453 thí sinh tại Trường THPT Lấp Vò 1
 • 5
  1,327 thí sinh tại Trường THPT Thanh Bình 1
 • 6
  1,192 thí sinh tại Trường THPT Châu Thành 1
 • 7
  1,162 thí sinh tại Trường THPT Lai Vung 1
 • 8
  1,007 thí sinh tại Trường THPT thành phố Cao Lãnh
 • 9
  975 thí sinh tại Trường THPT Hồng Ngự 3
 • 10
  896 thí sinh tại Trường THPT Tháp Mười
 • 11
  891 thí sinh tại Trường THPT Thống Linh
 • 12
  884 thí sinh tại Trường THPT Chu Văn An
 • 13
  828 thí sinh tại Trường THPT Chuyên Nguyễn Quang Diêu
 • 14
  758 thí sinh tại Trường THPT Thanh Bình 2
 • 15
  752 thí sinh tại Trường THPT Phú Điền
 • 16
  728 thí sinh tại Trường THPT Hồng Ngự 1
 • 17
  726 thí sinh tại Trường THPT Lấp Vò 3
 • 18
  725 thí sinh tại Trường THPT Trường Xuân
 • 19
  720 thí sinh tại Trường THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu
 • 20
  695 thí sinh tại Trường THPT Thiên Hộ Dương
 • Xem thêm
41,640 thí sinh đã thi
 • 1
  2,611 thí sinh tại Trường THPT Thành phố Sa Đéc
 • 2
  2,415 thí sinh tại Trường THPT Lấp Vò 2
 • 3
  2,407 thí sinh tại Trường THPT Cao Lãnh 1
 • 4
  2,071 thí sinh tại Trường THPT Lấp Vò 1
 • 5
  1,804 thí sinh tại Trường THPT Thanh Bình 1
 • 6
  1,491 thí sinh tại Trường THPT Lai Vung 1
 • 7
  1,383 thí sinh tại Trường THPT Châu Thành 1
 • 8
  1,307 thí sinh tại Trường THPT Tháp Mười
 • 9
  1,278 thí sinh tại Trường THPT Chu Văn An
 • 10
  1,253 thí sinh tại Trường THPT thành phố Cao Lãnh
 • 11
  1,236 thí sinh tại Trường THPT Phú Điền
 • 12
  1,213 thí sinh tại Trường THPT Thống Linh
 • 13
  1,172 thí sinh tại Trường THPT Hồng Ngự 3
 • 14
  1,112 thí sinh tại Trường THPT Thanh Bình 2
 • 15
  1,057 thí sinh tại Trường THPT Trường Xuân
 • 16
  1,023 thí sinh tại Trường THPT Thiên Hộ Dương
 • 17
  1,008 thí sinh tại Trường THPT Lấp Vò 3
 • 18
  990 thí sinh tại Trường THPT Chuyên Nguyễn Quang Diêu
 • 19
  985 thí sinh tại Trường THPT Tân Hồng
 • 20
  973 thí sinh tại Trường THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi

Thông báo ban tổ chức

Thứ sáu, 16/10/2020

Thể lệ cuộc thi

thống kê
29,634

Lượt đăng ký

41,640

Lượt thi

Đăng ký nhanh: