banner
TÌM HIỂU LUẬT BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH
bắt đầu

07h30

01/07/2022

kết thúc

17h30

15/07/2022

cuộc thi sẽ kết thúc trong

721
Lượt đăng kí
 • 1 541 thí sinh tại CÁC ĐƠN VỊ TRƯỜNG HỌC
 • 2 61 thí sinh tại CÁC ĐƠN VỊ KHÁC
 • 3 52 thí sinh tại UBND CÁC XÃ, THỊ TRẤN
 • 4 48 thí sinh tại CÁC PHÒNG, BAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND HUYỆN
 • 5 29 thí sinh tại CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC UBND HUYỆN
 • 6 9 thí sinh tại MTTQ VÀ CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ XÃ HỘI
 • 7 1 thí sinh tại CÁC BAN ĐẢNG VP HUYỆN ỦY
Xem thêm
1879
Lượt dự thi
 • 1 1,341 thí sinh tại CÁC ĐƠN VỊ TRƯỜNG HỌC
 • 2 156 thí sinh tại CÁC ĐƠN VỊ KHÁC
 • 3 154 thí sinh tại UBND CÁC XÃ, THỊ TRẤN
 • 4 135 thí sinh tại CÁC PHÒNG, BAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND HUYỆN
 • 5 75 thí sinh tại CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC UBND HUYỆN
 • 6 16 thí sinh tại MTTQ VÀ CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ XÃ HỘI
 • 7 2 thí sinh tại CÁC BAN ĐẢNG VP HUYỆN ỦY
Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi
 • 1Lương Thế Anh
 • 2Lê Anh Nam
 • 3Khánh Đoàn Duy
 • 4Thúy Quỳnh
 • 5Hiệp Quàng
 • 6THẢO PHƯƠNG
 • 7Cà Văn Phan
 • 8Minh Thu
 • 9khanh
 • 10Phan Văn
Xem thêm
24717