My Aloha
TÌM HIỂU LỊCH SỬ TRUYỀN THỐNG ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN PHƯỜNG PHÚ HỮU
bắt đầu

00h00

26/03/2020

kết thúc

00h00

15/04/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

54 thí sinh đăng ký
 • 1
  18 thí sinh tại Khu phố 3
 • 2
  10 thí sinh tại Khu phố 2
 • 3
  9 thí sinh tại Đoàn TNCS HCM phường
 • 4
  6 thí sinh tại Khu phố 4
 • 5
  3 thí sinh tại Ủy ban MTTQ Việt Nam phường
 • 6
  3 thí sinh tại Khu phố 1
 • 7
  2 thí sinh tại Hội Liên hiệp Phụ nữ phường
 • 8
  2 thí sinh tại Đơn vị khác
 • 9
  1 thí sinh tại Hội Nông dân phường
 • Xem thêm
880 thí sinh đã thi
 • 1
  466 thí sinh tại Khu phố 3
 • 2
  307 thí sinh tại Đoàn TNCS HCM phường
 • 3
  36 thí sinh tại Hội Liên hiệp Phụ nữ phường
 • 4
  21 thí sinh tại Ủy ban MTTQ Việt Nam phường
 • 5
  21 thí sinh tại Khu phố 2
 • 6
  17 thí sinh tại Khu phố 1
 • 7
  7 thí sinh tại Khu phố 4
 • 8
  4 thí sinh tại Hội Nông dân phường
 • 9
  1 thí sinh tại Đơn vị khác
 • Xem thêm
 • 1
  Nguyễn Hoàng Anh Tuấn
  Đoàn TNCS HCM phường
 • 2
  Nguyễn Thị Thu Hiền
  Khu phố 3
 • 3
  Dương Thị Thu Vân
  Hội Liên hiệp Phụ nữ phường
 • 4
  Hồ Ngọc Thanh Trang
  Khu phố 3
 • 5
  Đặng thị nga
  Ủy ban MTTQ Việt Nam phường
 • 6
  Lê Văn Nào
  Hội Nông dân phường
 • 7
  Luy Map
  Ủy ban MTTQ Việt Nam phường
 • Xem thêm

Thông báo ban tổ chức

Thứ bảy, 21/03/2020

Cơ cấu giải thưởng

Thứ bảy, 21/03/2020

Thể lệ

Thứ tư, 18/03/2020

Thông tin liên hệ

thống kê
54

Lượt đăng ký

880

Lượt thi

Đăng ký nhanh: