My Aloha

Đơn vị tài trợ

Số lượng thí sinh đăng ký

 • 1
  56 thí sinh tại CHI ĐOÀN TÂN QUÝ
 • 2
  31 thí sinh tại CHI ĐOÀN BÌNH THẠNH
 • 3
  30 thí sinh tại CHI ĐOÀN LÂM MÔN
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Số lượt thí sinh đã thi

 • 1
  125 lượt thi tại CHI ĐOÀN TÂN QUÝ
 • 2
  70 lượt thi tại CHI ĐOÀN LÂM MÔN
 • 3
  47 lượt thi tại CHI ĐOÀN BÌNH THẠNH
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Xếp hạng thí sinh

 • Chưa có kết quả thi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
Xem thêm

Thống kê tổng

 • 117
  Tổng lượt đăng ký
 • 242
  Tổng lượt thi

Thông tin liên hệ

DƯƠNG VĂN LONG

Địa chỉ:
Tel: 0848446777
Email: mrdlong1989@gmail.com

Đăng ký nhanh:

Hướng dẫn khi không nhận được e-mail dự thi