My Aloha
TÌM HIỂU LỊCH SỬ ĐẢNG VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐOÀN CÁC CẤP
TÌM HIỂU LỊCH SỬ ĐẢNG VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐOÀN CÁC CẤP
bắt đầu

00h00

05/07/2019

kết thúc

00h00

12/07/2019

cuộc thi sẽ kết thúc trong

117 thí sinh đăng ký
 • 1
  56 thí sinh tại CHI ĐOÀN TÂN QUÝ
 • 2
  31 thí sinh tại CHI ĐOÀN BÌNH THẠNH
 • 3
  30 thí sinh tại CHI ĐOÀN LÂM MÔN
242 thí sinh đã thi
 • 1
  125 thí sinh tại CHI ĐOÀN TÂN QUÝ
 • 2
  70 thí sinh tại CHI ĐOÀN LÂM MÔN
 • 3
  47 thí sinh tại CHI ĐOÀN BÌNH THẠNH
 • 1
  Lê Hoài Thương
  CHI ĐOÀN TÂN QUÝ
 • 2
  Lê Thương
  CHI ĐOÀN TÂN QUÝ
 • 3
  Phan Thị Tố Yên
  CHI ĐOÀN LÂM MÔN
 • 4
  Phan Thị Tố Yên
  CHI ĐOÀN LÂM MÔN
 • 5
  Nguyễn Thị Phượng
  CHI ĐOÀN LÂM MÔN
 • 6
  Lê Hoài Thương
  CHI ĐOÀN TÂN QUÝ
 • 7
  Lê Thị Hoài Thương
  CHI ĐOÀN TÂN QUÝ
 • 8
  Lê Thị Hoài Thương
  CHI ĐOÀN TÂN QUÝ
 • 9
  Thương
  CHI ĐOÀN TÂN QUÝ
 • 10
  Lê Thị Thương
  CHI ĐOÀN TÂN QUÝ
 • 11
  Chi Đoàn Tú Lâm
  CHI ĐOÀN LÂM MÔN
 • 12
  Phan Thị Tố Yên
  CHI ĐOÀN LÂM MÔN
 • 13
  Nguyễn thị hương lan
  CHI ĐOÀN TÂN QUÝ
 • 14
  Chinhla Anh
  CHI ĐOÀN LÂM MÔN
 • 15
  Nguyễn Thái Quang
  CHI ĐOÀN LÂM MÔN
 • 16
  Hồ Nhật Thắng
  CHI ĐOÀN TÂN QUÝ
 • 17
  Lê Thị Hoài Thương
  CHI ĐOÀN TÂN QUÝ
 • 18
  Vương
  CHI ĐOÀN TÂN QUÝ
 • 19
  Vương
  CHI ĐOÀN TÂN QUÝ
 • 20
  Tương Vi
  CHI ĐOÀN TÂN QUÝ
 • Xem thêm
thống kê
117

Lượt đăng ký

242

Lượt thi

Đăng ký nhanh:

Hướng dẫn khi không nhận được e-mail dự thi