My Aloha

Đơn vị tài trợ

Thông báo ban tổ chức

Số lượng thí sinh đăng ký

 • 1
  2,303 thí sinh tại Trường THPT Bình Tân
 • 2
  1,939 thí sinh tại Trường THPT Bình Hưng Hòa
 • 3
  843 thí sinh tại Đảng bộ phường Bình Trị Đông
 • 4
  653 thí sinh tại Đảng bộ phường Tân Tạo
 • 5
  451 thí sinh tại Đảng bộ phường Bình Hưng Hòa
 • 6
  347 thí sinh tại Trường THPT javascript:;Vĩnh Lộc
 • 7
  315 thí sinh tại Đảng bộ phường Bình Hưng Hòa A
 • 8
  289 thí sinh tại Đảng bộ phường Tân Tạo A
 • 9
  250 thí sinh tại Đảng bộ phường Bình Trị Đông B
 • 10
  249 thí sinh tại Đảng bộ phường Bình Hưng Hòa B
 • 11
  206 thí sinh tại Đảng bộ phường An Lạc A
 • 12
  194 thí sinh tại Đảng bộ phường An Lạc
 • 13
  188 thí sinh tại Đảng bộ phường Bình Trị Đông A
 • 14
  112 thí sinh tại Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quận
 • 15
  89 thí sinh tại Chi bộ Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận
 • 16
  51 thí sinh tại Đảng bộ Trung tâm Y tế Quận
 • 17
  36 thí sinh tại Liên đoàn Lao động Quận
 • 18
  34 thí sinh tại Chi bộ Ban Quản lý Dự án Quận
 • 19
  30 thí sinh tại Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh
 • 20
  30 thí sinh tại Đảng bộ Cơ quan Đảng - Đoàn thể Quận
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Số lượt thí sinh đã thi

 • 1
  4,857 lượt thi tại Trường THPT Bình Tân
 • 2
  4,072 lượt thi tại Trường THPT Bình Hưng Hòa
 • 3
  2,833 lượt thi tại Đảng bộ phường Bình Trị Đông
 • 4
  2,257 lượt thi tại Đảng bộ phường Tân Tạo
 • 5
  1,125 lượt thi tại Đảng bộ phường Bình Hưng Hòa A
 • 6
  1,082 lượt thi tại Đảng bộ phường Bình Hưng Hòa
 • 7
  757 lượt thi tại Đảng bộ phường Tân Tạo A
 • 8
  748 lượt thi tại Đảng bộ phường Bình Trị Đông B
 • 9
  581 lượt thi tại Đảng bộ phường An Lạc
 • 10
  493 lượt thi tại Trường THPT javascript:;Vĩnh Lộc
 • 11
  487 lượt thi tại Đảng bộ phường Bình Hưng Hòa B
 • 12
  408 lượt thi tại Đảng bộ phường An Lạc A
 • 13
  327 lượt thi tại Đảng bộ phường Bình Trị Đông A
 • 14
  224 lượt thi tại Chi bộ Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận
 • 15
  219 lượt thi tại Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quận
 • 16
  123 lượt thi tại Đảng bộ Trung tâm Y tế Quận
 • 17
  78 lượt thi tại Chi bộ Ban Quản lý Dự án Quận
 • 18
  78 lượt thi tại Liên đoàn Lao động Quận
 • 19
  69 lượt thi tại Chi bộ Đội Thanh tra Địa bàn Quận
 • 20
  58 lượt thi tại Đảng bộ Cơ quan Đảng - Đoàn thể Quận
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Xếp hạng thí sinh

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
Xem thêm
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
Xem thêm

Thống kê tổng

 • 8,937
  Tổng lượt đăng ký
 • 21,395
  Tổng lượt thi

Thông tin liên hệ

Lê Văn Trung

Địa chỉ:
Tel: 0386807348
Email: lee_zhong88@yahoo.com.vn

Đăng ký nhanh:

Hướng dẫn khi không nhận được e-mail dự thi