My Aloha
TÌM HIỂU LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VÀ LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ QUẬN BÌNH TÂN (1930 - 2013)
Tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử vẻ vang 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và lịch sử Đảng bộ Quận Bình Tân (1930 - 2013)
bắt đầu

16h00

02/12/2019

kết thúc

18h00

09/12/2019

cuộc thi sẽ kết thúc trong

8,937 thí sinh đăng ký
 • 1
  2,303 thí sinh tại Trường THPT Bình Tân
 • 2
  1,939 thí sinh tại Trường THPT Bình Hưng Hòa
 • 3
  843 thí sinh tại Đảng bộ phường Bình Trị Đông
 • 4
  653 thí sinh tại Đảng bộ phường Tân Tạo
 • 5
  451 thí sinh tại Đảng bộ phường Bình Hưng Hòa
 • 6
  347 thí sinh tại Trường THPT javascript:;Vĩnh Lộc
 • 7
  315 thí sinh tại Đảng bộ phường Bình Hưng Hòa A
 • 8
  289 thí sinh tại Đảng bộ phường Tân Tạo A
 • 9
  250 thí sinh tại Đảng bộ phường Bình Trị Đông B
 • 10
  249 thí sinh tại Đảng bộ phường Bình Hưng Hòa B
 • 11
  206 thí sinh tại Đảng bộ phường An Lạc A
 • 12
  194 thí sinh tại Đảng bộ phường An Lạc
 • 13
  188 thí sinh tại Đảng bộ phường Bình Trị Đông A
 • 14
  112 thí sinh tại Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quận
 • 15
  89 thí sinh tại Chi bộ Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận
 • 16
  51 thí sinh tại Đảng bộ Trung tâm Y tế Quận
 • 17
  36 thí sinh tại Liên đoàn Lao động Quận
 • 18
  34 thí sinh tại Chi bộ Ban Quản lý Dự án Quận
 • 19
  30 thí sinh tại Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh
 • 20
  30 thí sinh tại Đảng bộ Cơ quan Đảng - Đoàn thể Quận
 • Xem thêm
21,395 thí sinh đã thi
 • 1
  4,857 thí sinh tại Trường THPT Bình Tân
 • 2
  4,072 thí sinh tại Trường THPT Bình Hưng Hòa
 • 3
  2,833 thí sinh tại Đảng bộ phường Bình Trị Đông
 • 4
  2,257 thí sinh tại Đảng bộ phường Tân Tạo
 • 5
  1,125 thí sinh tại Đảng bộ phường Bình Hưng Hòa A
 • 6
  1,082 thí sinh tại Đảng bộ phường Bình Hưng Hòa
 • 7
  757 thí sinh tại Đảng bộ phường Tân Tạo A
 • 8
  748 thí sinh tại Đảng bộ phường Bình Trị Đông B
 • 9
  581 thí sinh tại Đảng bộ phường An Lạc
 • 10
  493 thí sinh tại Trường THPT javascript:;Vĩnh Lộc
 • 11
  487 thí sinh tại Đảng bộ phường Bình Hưng Hòa B
 • 12
  408 thí sinh tại Đảng bộ phường An Lạc A
 • 13
  327 thí sinh tại Đảng bộ phường Bình Trị Đông A
 • 14
  224 thí sinh tại Chi bộ Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận
 • 15
  219 thí sinh tại Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quận
 • 16
  123 thí sinh tại Đảng bộ Trung tâm Y tế Quận
 • 17
  78 thí sinh tại Liên đoàn Lao động Quận
 • 18
  78 thí sinh tại Chi bộ Ban Quản lý Dự án Quận
 • 19
  69 thí sinh tại Chi bộ Đội Thanh tra Địa bàn Quận
 • 20
  58 thí sinh tại Đảng bộ Cơ quan Đảng - Đoàn thể Quận
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi

Thông báo ban tổ chức

Thứ hai, 14/10/2019

TÀI LIỆU THAM KHẢO

thống kê
8,937

Lượt đăng ký

21,395

Lượt thi

Đăng ký nhanh:

Hướng dẫn khi không nhận được e-mail dự thi