My Aloha
TÌM HIỂU LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM & CUỘC ĐỜI VÀ SỰ NGHIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
Khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, nâng cao ý thức giai cấp, tinh thần trách nhiệm và nhận thức của mỗi Đảng viên.
bắt đầu

19h00

06/01/2021

kết thúc

23h55

25/01/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

243 thí sinh đăng ký
 • 1
  55 thí sinh tại Chi bộ THCS Định Hòa
 • 2
  43 thí sinh tại Chi bộ Tiểu học Định Hòa
 • 3
  38 thí sinh tại Khác
 • 4
  25 thí sinh tại Chi bộ MN Hoa Cúc
 • 5
  17 thí sinh tại Chi bộ Khu phố 5
 • 6
  13 thí sinh tại Chi bộ Khu phố 1
 • 7
  12 thí sinh tại Chi bộ Khu phố 2
 • 8
  11 thí sinh tại Chi bộ Khu phố 4
 • 9
  10 thí sinh tại Chi bộ Quân sự
 • 10
  7 thí sinh tại Chi bộ Khu phố 7
 • 11
  4 thí sinh tại Chi bộ Khu phố 6
 • 12
  4 thí sinh tại Chi bộ Công an
 • 13
  2 thí sinh tại Chi bộ Khu phố 3
 • 14
  1 thí sinh tại Chi bộ Khu phố 8
 • Xem thêm
380 thí sinh đã thi
 • 1
  90 thí sinh tại Chi bộ THCS Định Hòa
 • 2
  61 thí sinh tại Chi bộ Tiểu học Định Hòa
 • 3
  49 thí sinh tại Khác
 • 4
  45 thí sinh tại Chi bộ MN Hoa Cúc
 • 5
  29 thí sinh tại Chi bộ Khu phố 5
 • 6
  21 thí sinh tại Chi bộ Khu phố 2
 • 7
  20 thí sinh tại Chi bộ Khu phố 1
 • 8
  17 thí sinh tại Chi bộ Quân sự
 • 9
  16 thí sinh tại Chi bộ Khu phố 4
 • 10
  16 thí sinh tại Chi bộ Khu phố 7
 • 11
  6 thí sinh tại Chi bộ Công an
 • 12
  5 thí sinh tại Chi bộ Khu phố 6
 • 13
  4 thí sinh tại Chi bộ Khu phố 3
 • 14
  1 thí sinh tại Chi bộ Khu phố 8
 • Xem thêm
 • 1
  Dương Hà Dũng
  Chi bộ Khu phố 1
 • 2
  phạm Thị Trúc Giang
  Chi bộ Khu phố 6
 • 3
  Ngô Tường Huy
  Chi bộ Quân sự
 • 4
  Minh Tâm
  Chi bộ Quân sự
 • 5
  Tran Thi Kim Lien
  Chi bộ Khu phố 4
 • 6
  Nguyen Hoàng Vinh
  Chi bộ Quân sự
 • 7
  Nhật Thắng
  Chi bộ Khu phố 2
 • 8
  Van Hanh
  Chi bộ Khu phố 4
 • 9
  Ngọc Ngân
  Chi bộ Khu phố 3
 • 10
  Nguyễn Thị Hoa
  Chi bộ Tiểu học Định Hòa
 • 11
  Thuận Hoàng
  Chi bộ Khu phố 4
 • 12
  Ba Nhuận
  Chi bộ Khu phố 4
 • 13
  Đào Thị Chinh
  Chi bộ Khu phố 4
 • 14
  TRUNG KIÊN
  Chi bộ Khu phố 2
 • 15
  Huỳnh Hữu Lâm
  Chi bộ THCS Định Hòa
 • 16
  Nguyễn Thị Hồng
  Chi bộ Tiểu học Định Hòa
 • 17
  Nguyễn Ngọc Thiên kim
  Chi bộ Khu phố 4
 • 18
  Nguyễn Ngọc Thuỳ Dương
  Chi bộ Khu phố 7
 • 19
  Hoàngthy Nguyễn
  Chi bộ Khu phố 3
 • 20
  Văn Vi Thiên Thuỳ
  Chi bộ Khu phố 4
 • Xem thêm

Tin tức

thống kê
243

Lượt đăng ký

380

Lượt thi

Đăng ký nhanh: