My Aloha

Đơn vị tài trợ

Số lượng thí sinh đăng ký

 • 1
  9 thí sinh tại Chi đoàn khu phố
 • 2
  6 thí sinh tại Chi đoàn trường học
 • 3
  1 thí sinh tại Chi đoàn quân sự
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Số lượt thí sinh đã thi

 • 1
  13 lượt thi tại Chi đoàn khu phố
 • 2
  8 lượt thi tại Chi đoàn trường học
 • 3
  1 lượt thi tại Chi đoàn quân sự
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Xếp hạng thí sinh

 • Chưa có kết quả thi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
Xem thêm

Thống kê tổng

 • 16
  Tổng lượt đăng ký
 • 22
  Tổng lượt thi

Thông tin liên hệ

Vũ Nguyễn Phúc Hậu

Địa chỉ:
Tel: 0909721862
Email: vunguyenphuchau@gmail.com

Đăng ký nhanh: