My Aloha
Tìm hiểu "Lịch sử Công nhân Cao su Dầu Tiếng" 45 năm xây dựng và phát triển
Tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong cán bộ, công nhân viên, lao động và ĐVTN về truyền thống vẻ vang của Công ty TNHH MTV cao su Dầu Tiếng
bắt đầu

00h00

18/05/2020

kết thúc

09h00

24/05/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

301 thí sinh đăng ký
 • 1
  99 thí sinh tại Nông trường cao su An Lập
 • 2
  97 thí sinh tại Nông trường cao su Long Tân
 • 3
  33 thí sinh tại Nông trường cao su Đoàn Văn Tiến
 • 4
  28 thí sinh tại Nông trường cao su Trần Văn Lưu
 • 5
  15 thí sinh tại Nông trường cao su Thanh An
 • 6
  11 thí sinh tại Bệnh viện đa khoa Công ty
 • 7
  5 thí sinh tại Xí nghiệp chế biến
 • 8
  3 thí sinh tại Phòng Tổ chức lao động tiền lương
 • 9
  2 thí sinh tại Cty CP DT - Lai Châu
 • 10
  2 thí sinh tại Chi đoàn cơ quan
 • 11
  1 thí sinh tại Văn phòng Công đoàn Cty
 • 12
  1 thí sinh tại Phòng Tài chính kế toán
 • 13
  1 thí sinh tại Phòng Đầu tư
 • 14
  1 thí sinh tại CTy CP DT - Lào Cai
 • 15
  1 thí sinh tại Nông trường cao su Long Hòa
 • 16
  1 thí sinh tại Nông trường cao su Minh Tân
 • Xem thêm
634 thí sinh đã thi
 • 1
  274 thí sinh tại Nông trường cao su Long Tân
 • 2
  136 thí sinh tại Nông trường cao su An Lập
 • 3
  71 thí sinh tại Nông trường cao su Trần Văn Lưu
 • 4
  45 thí sinh tại Nông trường cao su Đoàn Văn Tiến
 • 5
  44 thí sinh tại Nông trường cao su Thanh An
 • 6
  25 thí sinh tại Bệnh viện đa khoa Công ty
 • 7
  9 thí sinh tại Phòng Tổ chức lao động tiền lương
 • 8
  8 thí sinh tại Xí nghiệp chế biến
 • 9
  6 thí sinh tại Chi đoàn cơ quan
 • 10
  3 thí sinh tại Văn phòng Công đoàn Cty
 • 11
  3 thí sinh tại Cty CP DT - Lai Châu
 • 12
  3 thí sinh tại Phòng Tài chính kế toán
 • 13
  3 thí sinh tại Phòng Đầu tư
 • 14
  2 thí sinh tại Nông trường cao su Minh Tân
 • 15
  1 thí sinh tại CTy CP DT - Lào Cai
 • 16
  1 thí sinh tại Nông trường cao su Long Hòa
 • Xem thêm
 • 1
  Lê mậu lâm
  Nông trường cao su Long Tân
 • 2
  trương thị liên
  Nông trường cao su Long Tân
 • 3
  Đỗ thị khoa
  Nông trường cao su Long Tân
 • 4
  Nguyễn thị hoa
  Nông trường cao su Long Tân
 • 5
  Huỳnh Thị Diễm
  Nông trường cao su Long Tân
 • 6
  Lê thị ngọc huyền
  Nông trường cao su Long Tân
 • 7
  Vo kim hue
  Nông trường cao su Long Tân
 • 8
  Vũ Thị Phương
  Nông trường cao su Long Tân
 • 9
  Đặng bích quý
  Nông trường cao su Long Tân
 • 10
  Nguyễn thuý ngọc
  Nông trường cao su Long Tân
 • 11
  Lê đức thống
  Nông trường cao su Long Tân
 • 12
  Duc bui
  Nông trường cao su Long Tân
 • 13
  Nguyễn võ yến phi
  Nông trường cao su Long Tân
 • 14
  Nguyễn Thị Thiện
  Nông trường cao su Long Tân
 • 15
  Nguyễn tiến trường
  Nông trường cao su Long Tân
 • 16
  Nguyễn Minh Giào
  Nông trường cao su Long Tân
 • 17
  Nguyễn tấn lộc
  Nông trường cao su Long Tân
 • 18
  tài võ
  Nông trường cao su Long Tân
 • 19
  Hien Thu
  Nông trường cao su Long Tân
 • 20
  Phan duy long
  Nông trường cao su Long Tân
 • Xem thêm
thống kê
301

Lượt đăng ký

634

Lượt thi

Đăng ký nhanh: