My Aloha
Tìm hiểu lịch sử 90 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp
Tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong ĐVTN tại Công ty CPCS Phước Hòa và đơn vị trực thuộc nhân dịp kỷ niệm 90 năm thành lập Đoàn
bắt đầu

09h00

01/05/2021

kết thúc

09h00

11/05/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

155 thí sinh đăng ký
 • 1
  30 thí sinh tại Chi đoàn cơ sở Công ty CPCS Trường Phát
 • 2
  29 thí sinh tại Đoàn cơ sở NTCS Nhà Nai
 • 3
  27 thí sinh tại Chi đoàn cơ sở Khối cơ quan Công ty
 • 4
  19 thí sinh tại Đoàn cơ sở NTCS Lai Uyên
 • 5
  14 thí sinh tại Đoàn cơ sở NTCS Tân Hưng
 • 6
  12 thí sinh tại Chi đoàn cơ sở Công ty CP KCN Tân Bình
 • 7
  9 thí sinh tại Đoàn cơ sở NTCS Hội Nghĩa
 • 8
  8 thí sinh tại Đoàn cơ sở Xí Nghiệp CKCB & XD
 • 9
  3 thí sinh tại Đoàn cơ sở NTCS Bố Lá
 • 10
  3 thí sinh tại Đoàn cơ sở NTCS Hưng Hòa
 • 11
  1 thí sinh tại Chi đoàn cơ sở Công ty TNHH Phước Hòa-Kampong Thom
 • Xem thêm
383 thí sinh đã thi
 • 1
  103 thí sinh tại Chi đoàn cơ sở Công ty CPCS Trường Phát
 • 2
  94 thí sinh tại Chi đoàn cơ sở Khối cơ quan Công ty
 • 3
  54 thí sinh tại Đoàn cơ sở NTCS Lai Uyên
 • 4
  53 thí sinh tại Đoàn cơ sở NTCS Nhà Nai
 • 5
  24 thí sinh tại Đoàn cơ sở NTCS Tân Hưng
 • 6
  16 thí sinh tại Chi đoàn cơ sở Công ty CP KCN Tân Bình
 • 7
  16 thí sinh tại Đoàn cơ sở NTCS Hội Nghĩa
 • 8
  8 thí sinh tại Đoàn cơ sở NTCS Hưng Hòa
 • 9
  7 thí sinh tại Đoàn cơ sở Xí Nghiệp CKCB & XD
 • 10
  6 thí sinh tại Đoàn cơ sở NTCS Bố Lá
 • 11
  2 thí sinh tại Chi đoàn cơ sở Công ty TNHH Phước Hòa-Kampong Thom
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi

Tin tức

thống kê
155

Lượt đăng ký

383

Lượt thi

Đăng ký nhanh: