My Aloha
Tìm hiểu lịch sử 90 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp
Tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong ĐVTN tại Công ty CPCS Phước Hòa và đơn vị trực thuộc nhân dịp kỷ niệm 90 năm thành lập Đoàn
bắt đầu

09h00

21/02/2021

kết thúc

12h00

21/03/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

73 thí sinh đăng ký
 • 1
  22 thí sinh tại Chi đoàn cơ sở Khối cơ quan Công ty
 • 2
  22 thí sinh tại Chi đoàn cơ sở Công ty CPCS Trường Phát
 • 3
  17 thí sinh tại Đoàn cơ sở NTCS Nhà Nai
 • 4
  5 thí sinh tại Đoàn cơ sở NTCS Lai Uyên
 • 5
  3 thí sinh tại Đoàn cơ sở Xí Nghiệp CKCB & XD
 • 6
  3 thí sinh tại Chi đoàn cơ sở Công ty CP KCN Tân Bình
 • 7
  1 thí sinh tại Chi đoàn cơ sở Công ty TNHH Phước Hòa-Kampong Thom
 • Xem thêm
128 thí sinh đã thi
 • 1
  43 thí sinh tại Chi đoàn cơ sở Công ty CPCS Trường Phát
 • 2
  39 thí sinh tại Chi đoàn cơ sở Khối cơ quan Công ty
 • 3
  29 thí sinh tại Đoàn cơ sở NTCS Nhà Nai
 • 4
  8 thí sinh tại Đoàn cơ sở NTCS Lai Uyên
 • 5
  4 thí sinh tại Chi đoàn cơ sở Công ty CP KCN Tân Bình
 • 6
  3 thí sinh tại Đoàn cơ sở Xí Nghiệp CKCB & XD
 • 7
  2 thí sinh tại Chi đoàn cơ sở Công ty TNHH Phước Hòa-Kampong Thom
 • Xem thêm
 • 1
  Levanthuantl
  Chi đoàn cơ sở Khối cơ quan Công ty
 • 2
  Đào Nga
  Đoàn cơ sở NTCS Nhà Nai
 • 3
  Le Quý
  Đoàn cơ sở NTCS Nhà Nai
 • 4
  Thanh Tam
  Đoàn cơ sở NTCS Lai Uyên

Tin tức

thống kê
73

Lượt đăng ký

128

Lượt thi

Đăng ký nhanh: