My Aloha
Tìm hiểu lịch sử 45 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đât nước
Tuyên truyền cho đoàn viên, hội viên
bắt đầu

10h00

22/04/2020

kết thúc

22h00

27/04/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

127 thí sinh đăng ký
 • 1
  71 thí sinh tại Chi đoàn trường học
 • 2
  16 thí sinh tại Đơn vị khác
 • 3
  15 thí sinh tại Chi đoàn Khu phố
 • 4
  8 thí sinh tại Chi Hội phụ nữ Khu phố 5
 • 5
  4 thí sinh tại Chi Hội phụ nữ Khu phố 2
 • 6
  3 thí sinh tại Chi đoàn lực lượng vũ trang
 • 7
  3 thí sinh tại Chi Hội phụ nữ Khu phố 3
 • 8
  3 thí sinh tại Chi Hội phụ nữ Khu phố 8
 • 9
  1 thí sinh tại Chi Hội phụ nữ Khu phố 9
 • 10
  1 thí sinh tại Chi Hội phụ nữ Khu phố 7
 • 11
  1 thí sinh tại Chi Hội phụ nữ Khu phố 6
 • 12
  1 thí sinh tại Mặt trận Khu phố
 • Xem thêm
238 thí sinh đã thi
 • 1
  113 thí sinh tại Chi đoàn trường học
 • 2
  40 thí sinh tại Chi Hội phụ nữ Khu phố 5
 • 3
  37 thí sinh tại Đơn vị khác
 • 4
  20 thí sinh tại Chi đoàn Khu phố
 • 5
  9 thí sinh tại Chi đoàn lực lượng vũ trang
 • 6
  7 thí sinh tại Chi Hội phụ nữ Khu phố 2
 • 7
  5 thí sinh tại Chi Hội phụ nữ Khu phố 8
 • 8
  3 thí sinh tại Chi Hội phụ nữ Khu phố 3
 • 9
  1 thí sinh tại Chi Hội phụ nữ Khu phố 9
 • 10
  1 thí sinh tại Chi Hội phụ nữ Khu phố 7
 • 11
  1 thí sinh tại Chi Hội phụ nữ Khu phố 6
 • 12
  1 thí sinh tại Mặt trận Khu phố
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi

Thông báo ban tổ chức

Thứ tư, 22/04/2020

Thể lệ Cuộc thi

thống kê
127

Lượt đăng ký

238

Lượt thi

Đăng ký nhanh: