My Aloha
Tìm hiểu kiến thức về Sức khỏe sinh sản vị thành niên năm 2020 (Dành cho nữ)
Nhằm nâng cao kiến thức, thái độ và kỹ năng thực hành của vị thành niên về chăm sóc sức khỏe sinh sản, giảm tình trạng mang thai ngoài ý muốn.
bắt đầu

00h00

15/10/2020

kết thúc

00h00

30/10/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

thống kê
7

Lượt đăng ký

8

Lượt thi

Đăng ký nhanh: