My Aloha
TÌM HIỂU KIẾN THỨC VỀ SỨC KHỎE SINH SẢN VỊ THÀNH NIÊN NĂM 2020 - BẢNG B - Nữ
Bài thi gồm 20 câu trắc nghiệm dành cho đối tượng Nam các trường THPT, Trung cấp nghề trên địa bàn Quận.
bắt đầu

08h00

12/11/2020

kết thúc

21h00

12/11/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

1,405 thí sinh đăng ký
 • 1
  782 thí sinh tại Trung tâm GDNN - GDTX Quận 12
 • 2
  351 thí sinh tại THPT Thạnh Lộc
 • 3
  149 thí sinh tại Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Quận 12
 • 4
  112 thí sinh tại THPT Trường Chinh
 • 5
  3 thí sinh tại Trung cấp Việt Khoa
 • 6
  2 thí sinh tại THPT Võ Trường Toản
 • 7
  2 thí sinh tại Trung cấp Bách Khoa
 • 8
  1 thí sinh tại THCS - THPT Lạc Hồng
 • 9
  1 thí sinh tại THCS - THPT Tuệ Đức
 • 10
  1 thí sinh tại THCS - THPT Mỹ Việt
 • 11
  1 thí sinh tại THCS - THPT Bắc Sơn
 • Xem thêm
1,384 thí sinh đã thi
 • 1
  775 thí sinh tại Trung tâm GDNN - GDTX Quận 12
 • 2
  348 thí sinh tại THPT Thạnh Lộc
 • 3
  144 thí sinh tại Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Quận 12
 • 4
  108 thí sinh tại THPT Trường Chinh
 • 5
  3 thí sinh tại Trung cấp Việt Khoa
 • 6
  2 thí sinh tại THPT Võ Trường Toản
 • 7
  1 thí sinh tại Trung cấp Bách Khoa
 • 8
  1 thí sinh tại THCS - THPT Bắc Sơn
 • 9
  1 thí sinh tại THCS - THPT Tuệ Đức
 • 10
  1 thí sinh tại THCS - THPT Mỹ Việt
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi

Tin tức

thống kê
1,405

Lượt đăng ký

1,384

Lượt thi

Đăng ký nhanh: