My Aloha
TÌM HIỂU KIẾN THỨC VỀ SỨC KHỎE SINH SẢN VỊ THÀNH NIÊN NĂM 2020 - BẢNG A - Nam
Bài thi gồm 20 câu trắc nghiệm dành cho đối tượng Nam các trường THCS trên địa bàn Quận. Các thí sinh chọn đáp án đúng nhất.
bắt đầu

08h00

12/11/2020

kết thúc

21h00

12/11/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

1,528 thí sinh đăng ký
 • 1
  563 thí sinh tại THCS Nguyễn An Ninh
 • 2
  286 thí sinh tại THCS Nguyễn Chí Thanh
 • 3
  141 thí sinh tại THCS Nguyễn Hiền
 • 4
  118 thí sinh tại THCS Trần Hưng Đạo
 • 5
  105 thí sinh tại THCS Nguyễn Ảnh Thủ
 • 6
  99 thí sinh tại THCS Hà Huy Tập
 • 7
  79 thí sinh tại THCS Lương Thế Vinh
 • 8
  58 thí sinh tại THCS Trần Phú
 • 9
  37 thí sinh tại THCS An Phú Đông
 • 10
  25 thí sinh tại THCS Trần Quang Khải
 • 11
  13 thí sinh tại THCS Phan Bội Châu
 • 12
  2 thí sinh tại THCS Nguyễn Huệ
 • 13
  1 thí sinh tại THCS Nguyễn Vĩnh nghiệp
 • 14
  1 thí sinh tại THCS Nguyễn Trung Trực
 • Xem thêm
1,506 thí sinh đã thi
 • 1
  561 thí sinh tại THCS Nguyễn An Ninh
 • 2
  280 thí sinh tại THCS Nguyễn Chí Thanh
 • 3
  138 thí sinh tại THCS Nguyễn Hiền
 • 4
  117 thí sinh tại THCS Trần Hưng Đạo
 • 5
  101 thí sinh tại THCS Nguyễn Ảnh Thủ
 • 6
  100 thí sinh tại THCS Hà Huy Tập
 • 7
  77 thí sinh tại THCS Lương Thế Vinh
 • 8
  56 thí sinh tại THCS Trần Phú
 • 9
  39 thí sinh tại THCS An Phú Đông
 • 10
  23 thí sinh tại THCS Trần Quang Khải
 • 11
  12 thí sinh tại THCS Phan Bội Châu
 • 12
  1 thí sinh tại THCS Nguyễn Vĩnh nghiệp
 • 13
  1 thí sinh tại THCS Nguyễn Huệ
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi

Tin tức

thống kê
1,528

Lượt đăng ký

1,506

Lượt thi

Đăng ký nhanh: