My Aloha
Tìm hiểu kiến thức về phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona (nCoV) gây ra
Nhập đầy đủ thông tin cả nhân và tham gia trả lời các câu hỏi trắc nghiệm do BTC cung cấp.
bắt đầu

12h00

07/02/2020

kết thúc

00h00

16/02/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

15 thí sinh đăng ký
  • Chưa có thí sinh đăng ký
29 thí sinh đã thi
  • Chưa có thí sinh thi
  • Chưa có kết quả thi
thống kê
15

Lượt đăng ký

29

Lượt thi

Đăng ký nhanh: